"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-07-13

Fernströmpriset till Erik Johansson

NYHET Erik Johansson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet, tilldelas 2007 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

Erik Johansson får priset för strukturella och funktionella studier av DNA-polymeras epsilon, ett enzym som är inblandat i kopieringen av cellers arvsmassa. Han har helt nyligen visat detta i tidskriften Science. Prissumman är 100 000 kronor.

Sin avhandling, försvarad 1997, ägnade Erik Johansson studier av enzymet ribonukleotidreduktas i musceller, framför allt dess reglering kopplad till transkriptionen, dvs översättningen av DNA till RNA. Efter disputationen åkte han på postdoktorsvistelse till Peter Burgers laboratorium i St. Louis, USA för att studera DNA-polymeras delta, ett av de två essentiella DNA-polymerasen hos eukaryoter.

Tillbaka i Sverige utvecklade Erik Johansson metoder som gjorde det möjligt för honom att som första forskare kunna rena fram DNA-polymeras epsilon i mängder som gör biokemiska studier möjliga. Detta enzym är det andra essentiella DNA-polymeraset hos eukaryoter. I samarbete med F. Asturias i La Jolla, USA, bestämde han strukturen hos DNA-polymeras epsilon med en upplösning på 16 Å (Ångström). Detta är den första strukturen av ett DNA-polymeras med flera subenheter – enzymet är en tetramer med fyra subenheter – som beskrivits. Bilden av enzymet, som förklarar något av dess funktion och höga enzymatiska aktivitet, valdes som omslagsbild för Nature Structural & Molecular Biology, den tidskrift där upptäckten publicerades.

Erik Johanssons arbeten över DNA-polymeras epsilon har rönt stor internationell uppmärksamhet, och han samarbetar med en rad ledande DNA-syntesforskare. Förra året nominerades han av Vetenskapsrådet som en av de sex svenska kandidaterna til det prestigefyllda European Young Investigator Awards, EURYI. Anslaget, som ligger i samma nivå som nobelprisen, delas ut till unga, excellenta forskare från hela världen inom alla ämnesområden.

Ärendet har beretts av Fernströmkommittén vid Medicinska fakulteten, vars ordförande är dekanus professor Bengt Järvholm. Erik Johanssons forskning beskrivs närmare i Umeå universitets projektdatabas.

För mer information kontakta Erik Johansson, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, mobil 073-620 50 61, e-post erik.johansson@medchem.umu.se .

Redaktör: Bertil Born