"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-26

Fetma och diabetes i fokus for forskarmöte

NYHET Ledande fetmaforskare presenterar nya rön i Umeå på onsdag i samband med att ett internationellt diabetesforskarpris delas ut till professor Michael P Czech, Massachusetts Medical School, USA.

Jacobaeuspriset har delats ut sedan 1939 av stiftelsen Novo Nordisk fonden för framstående forskning som är kopplad till diabetes och prisutdelningen sker nu för första gången i Umeå. Michael Czech (bilden) är en pionjär i forskningen om orsakerna till typ 2-diabetes (”åldersdiabetes”) och han publicerade nyligen uppseendeväckande data som visar att det går att med läkemedel minska inflammation specifikt i olika vävnader. Eftersom inflammation kan vara en viktig länk mellan fetma och diabetes öppnar detta för helt nya typer av läkemedel som bl.a. skulle kunna dämpa risken för diabetes vid fetma.

I anslutning till prisutdelningen arrangeras ett fetmasymposium i Umeå onsdag den 28 oktober. Förutom Czech medverkar flera ledande svenska forskare med nya rön på området. Professor Peter Arner, Karolinska Institutet, kommer att berätta om fettcellernas funktion. Man har tidigare trott att fettväven hos vuxna består av en bestämd mängd celler som kan variera i storlek, men inte i antal. Arner har dock visat att fettceller nybildas under uppväxten men också under vuxenlivet och att det handlar om en betydligt mera dynamisk process än man tidigare trott.

Professor Jan Nedergaard, Stockholms universitet, är världsledande expert på brun fettväv, en typ som finns hos nyfödda och har hög ämnesomsättning. Forskare har numera funnit brun fettväv även hos vuxna och det är möjligt att variationer i ämnesomsättning och kroppsvikt mellan individer kan bero på skillnader i den bruna fettvävens funktion.

Slutligen redovisar professor Lena Carlsson, Göteborgs universitet, resultat från långtidsuppföljning av operation med s.k. gastric bypass vid kraftig fetma. Metoden visar sig minska risken för såväl diabetes och hjärt-kärlsjukdomar som cancer, vilket väcker frågan om den ska erbjudas fler än hittills.

För ytterligare information, kontakta gärna professor Tommy Olsson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, som leder Umeå-mötet:
e-post Tommy.Olsson@medicin.umu.se,
tel. 090-785 18 45, mobil 070-582 59 64.

Symposiet hålls kl. 13.00-16.00 i Umeå Folkets Hus,