Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Publicerad: 07 okt, 2014

Filmade föreläsningar om RCT

NYHET Den 16 juni hölls minisymposiet ”Hur bäst genomföra en randomiserad kontrollerad studie inom klinisk patientnära forskning?” vid enheten för Fysioterapi. Inbjuden expert var Astrid Bergland, professor vid Högskolan i Oslo. Totalt deltog cirka 50 personer från sex olika institutioner vid medicinska fakulteten. Både doktorander, juniora och seniora forskare deltog. Nu finns filmer från förmiddagens föreläsningar tillgängliga.

Symposiet tog upp olika aspekter av planering, genomförande och utvärdering av randomiserade kontrollerade studier inom klinisk patientnära forskning, samt utmaningar för att studien skall uppnå hög kvalitet.

Dagen innehöll även en work-shop där deltagarna delades in i mindre grupper och diskuterade olika case/praktiska fall med utmaningar att lösa när en RCT genomförs inom klinisk patientnära forskning.

Föreläsningarna på förmiddagen filmades och finns tillgängliga på webben.

Filmer från föreläsningar om RCT.

Redaktör: Sara Lundell