"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-23

Filosofi i Umeå får gott betyg av Högskoleverket

NYHET En grundutbildning med bredd och en imponerande produktion av avhandlingar, det är omdömen som Högskoleverkets bedömargrupp ger om filosofiämnet vid Umeå universitet. Både grund- och forskarutbildning uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.

"Bra betyg till utbildningar i filosofi – men var är kvinnorna?", frågar sig Högskoleverket i sitt pressmeddelande om utvärderingen av filosofiämnet (praktisk filosofi, teoretisk filosofi och vetenskapsteori) som har offentliggjorts idag.

Utbildningarna i landet får överlag goda omdömen. Lärarna bedriver undervisning med stort engagemang samtidigt som de följer utvecklingen inom ämnet och bedriver egen forskning. Studenterna är nöjda och intresserade av sina studier.

Men sned könsfördelning och få undervisningstimmar sägs också utmärka landets högre filosofiutbildningar. Det senare är dock inte specifikt för filosofi utan drabbar i själva verket alla små ämnen med det system för finansiering av högre studier som vi har idag.

Bedömargruppen skriver i sin sammanfattande bedömning att Umeå universitet med förhållandevis små resurser har lyckats bygga en grundutbildning i praktisk och teoretisk filosofi med god bredd. Inom forskarutbildningen har man under en period haft en imponerande hög aktivitet inom teoretisk filosofi och vetenskapsteori med elva doktorsavhandlingar under åtta år.

Men liksom de flesta av landets forskarutbildningar i filosofi är miljön i Umeå liten. Särskilt det låga antalet doktorander utpekas som ett problem och man anser också att det behövs fler lärare i praktisk filosofi.

För mer information, kontakta gärna

Sten Lindström, professor vid institutionen för filosofi och lingvistikTel: 090-786 61 80, 070-643 46 87
E-post: sten.lindstrom@philos.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink