"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-27

Filosofiska frågor om matematik

NYHET I sin avhandling Objects and Objectivity: Alternatives to Mathematical Realism diskuterar Ebba Gullberg olika sätt att tolka och förstå påståenden om matematisk existens.

Matematiken är full av existensutsagor, dvs. påståenden som säger att det finns något eller några objekt med en viss egenskap. Ett enkelt exempel är påståendet att det finns ett positivt heltal (nämligen talet 2) som har egenskapen att om man adderar det till sig självt så får man talet 4.

- Om vi accepterar att åtminstone vissa sådana påståenden är sanna så verkar det som om vi även bör acceptera att det finns matematiska objekt, exempelvis tal. Men vad är egentligen tal och vad betyder det när vi säger att de finns?, undrar Gullberg.

Svårt att beskriva den matematiska verkligheten

Matematiska objekt skiljer sig från sådana ting som stolar och bord och andra vardagliga föremål. Vi kan inte se dem eller röra vid dem eller på något annat vis uppleva dem med hjälp av våra sinnen. Matematiker och andra har genom tiderna visat prov på stor uppfinningsrikedom när det gäller att representera och beskriva matematiska objekt på olika sätt – till exempel med hjälp av bilder och figurer, siffror och andra symboler – men det tycks ändå vara klart att den här typen av konkreta representationer inte är de "verkliga" matematiska objekten.

- Vi säger att matematikens objekt är abstrakta. Den här abstraktheten ger upphov till frågan hur vi kan veta att våra beskrivningar ger en rättvisande bild av den matematiska verkligheten, menar Gullberg.

- Kanske är det så att det inte ens finns, eller behöver finnas, någon matematisk verklighet som är oberoende av våra matematiska teorier.

Disputation och kontaktuppgifter

Lördagen den 4 juni försvarar Ebba Gullberg, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, sin doktorsavhandling i teoretisk filosofi med titeln Objects and Objectivity: Alternatives to Mathematical Realism (svensk titel: Objekt och objektivitet: Alternativ till matematisk realism). Disputationen äger rum kl. 10:15 i Hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor John Cantwell, Institutionen för filosofi och teknikhistoria, KTH, Stockholm.

Ebba Gullberg är uppvuxen i Oskarshamn och bor sedan 1999 i Umeå.

För ytterligare information eller intervju, kontakta Ebba Gullberg:e-post: ebba.gullberg@philos.umu.se
Telefon: 0730-674168