"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-23

Fin utmärkelse till examensarbeten inom arbetsterapi

NYHET Svenska Parkinsonstiftelsen belönar fyra examensarbeten som har skrivits av åtta nu utexaminerade studenter vid arbetsterapiprogrammet, Umeå universitet. Examensarbeten handlar om Parkinsons sjukdom, konsekvenserna för de som drabbas och hur arbetsterapeuter kan stödja och underlätta deras vardag.

”Motiveringen är att lyfta fram en yrkesgrupp som betyder väldigt mycket, men som gärna kommer i skymundan. De arbeten som har presterats är extraordinära och Svenska Parkinsonstiftelsen vill på detta sätt visa sin tacksamhet mot såväl studenter som handledare.”

Priset delas ut av Anders Borgman, ordförande och grundare av Svenska Parkinsonstiftelsen, fredagen 25 oktober, kl 11.30 i sal B101 i Vårdvetarhuset (till vänster vid huvudentrén, bredvid kafeterian). Journalister är varmt välkomna!

Studenter och uppsatser som belönas:

Emelie Andersson, Emma Björk
Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för personer med Parkinsons sjukdom - En kvalitativ studieSyftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter arbetsterapeuter har av interventioner. Sju yrkesverksamma arbetsterapeuter intervjuades. Studien visar bl.a. att arbetsterapeuterna arbetar med människans möjlighet att delta i dagliga aktiviteter som är meningsfulla. Studien visar att de däremot inte arbetade med insatser på arbetsplatser eller med fritidsintressen.Theres Gunnarsson, Annelie Kangas
Interventioner för personer med Parkinsons sjukdom - ur ett arbetsterapeutiskt perspektivDenna litteraturstudie syftade till att beskriva interventioner, insatser, som kan möjliggöra aktiviteter i vardagen. Studenterna hittade sådana, exempelvis så kallade ledtrådar. Det kan vara ränder i golvet och musik för att stimulera gången, liksom aktiviteter i grupp och dans. Utbildning i stresshantering kan underlätta hantering av sjukdomen och psykosociala problem på ett bättre sätt. Studien pekar på att det saknas interventioner för att förebygga fall.Filippa Enarsson, Lina Lindgren
Betydelsen av icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdomSyftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilken inverkan de icke-motoriska symtomen kan ha på det dagliga livet och på livskvaliteten. Till dessa symptom räknas bland annat sömnstörningar, smärta och depression. Studien visade att symtomen har en betydande inverkan på dagliga aktiviteter, med svårigheter att planera och utföra dessa aktiviteter och på livskvaliteten.Anna Estegren, Malin Jonsson 
Upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom med fokus på trötthet
Syftet med studien var att beskriva hur människor med Parkinson upplevde och hanterade trötthet. Studien visar att arbetsterapeuter har en viktig roll att stötta människor att hitta sätt att hantera tröttheten genom prioritering, planering och organisering av vardagliga aktiviteter.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz