Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 10 apr, 2015

Fin utmärkelse till lärare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

NYHET Anders Bek, lärare och forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, TUV, har meriterats som en av 2015 års skickliga lärare vid Umeå universitet.

Som lektor vid institutionen undervisar Anders Bek blivande lärare inom barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning. Dessutom undervisar han på Polisutbildningen och utöver det har han många olika undervisningsuppdrag på flera utbildningar och fakulteter vid universitetet.

Anders Bek har studerat/forskat om vilken form av undervisning som stimulerar studenters reflektion, vilket ledde till ledde till en doktorsavhandling år 2012.

Sedan år 2013 belönar Umeå universitet lärare enligt det pedagogiska meriteringssystemet vars mål är att lyfta fram och belöna skickliga lärare och stimulera pedagogiska diskussioner. Hittills har 39 sökande bedömts vara meriterade eller excellenta lärare.

Anders Bek är forskarutbildad och lektor, men i sin yrkesidentitet anser han sig vara, fortfarande, i första hand lärare.
– Det roligaste med mitt jobb är mötet med studenterna i undervisningen, och de bästa ögonblicken är när man ser hur en ny förståelse landar i studenterna. Och varje gång jag undervisar lär jag också mig själv något nytt – om ämnet, om studenternas lärande eller om undervisningsmetodik, säger Anders Bek.

Ett viktigt utvecklingsområde i många utbildningar är undervisningen i kommunikativa färdigheter.
– Inom polisutbildningen arbetar jag tillsammans med polislärare för att utveckla studenternas muntliga och icke-verbala kommunikation. Även inom lärarutbildningen skulle de metodiska och kommunikativa delarna behöva utvecklas. Det är paradoxalt att lärarstudenter ofta får mindre direkt undervisning i till exempel muntlig framställning, än studenter på andra utbildningar. Här skulle jag vilja se en mer yrkesinriktad profil på utbildningen, menar Anders Bek.

Läs mera om meritering av skickliga lärare vid Umeå universitet.

Ta del av Anders Beks avhandling Undervisning och reflektion : om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande.

Läs en intervju och om avhandlingenSkolporten, Skolverkets nyhetsportal om forskning inom skolan.

För mer information, kontakta gärna:

Anders Bek, universitetslektorInstitutionen vid tillämpad utbildningsvetenskapUmeå universitet
E-post: anders.bek@umu.se
Telefon: 090-7866627

Redaktör: Maja Bonta