"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-21

Fin utmärkelse till Umeåprofessor

NYHET I samband med den vetenskapliga världskongressen i fysioterapi som ordnades av World Confederation for Physical Therapy, WCPT i maj, hölls också ”general meeting” med organisationer som representerar fysioterapeuter i 135 medlemsländer och som hålls vart fjärde år. Här fick professor Charlotte Häger utmärkelsen WCPT International Service Award på utbildningsområdet.

Charlotte har också under de senaste två åren varit ordförande för kommittén som stod för det vetenskapliga programmet vid den aktuella världskongressen.

- Priset är ett internationellt erkännande för det arbete jag har bedrivit under 15 års tid för att främja kvaliteten internationellt på forskning och utbildning inom fysioterapi, säger Charlotte Häger.

- Jag har bland annat sedan 2004 varit ledamot i ett arbetsutskott inom den europeiska regionen inom WCPT, som driver frågor relaterade till standard och kvalitet på utbildning och hur evidens ska genomsyra utbildning liksom vikten av vidareutbildning och god forskning. Vi utarbetar bland annat policydokument för grundutbildning, vidareutbildning och specialisering samt forskning. Vi har också ordnat internationella workshops och vetenskapliga konferenser i Europa kring forskning men även med tema utbildning och pedagogik.

- Jag har under åren även fungerat som rådgivare, undervisat eller hållit föredrag och på så sätt främjat utvecklingen inom utbildning och forskning i fysioterapi i många länder.

Charlotte Häger har också i sin roll som forskare deltagit i arbetet med att ansvara för det vetenskapliga innehållet i världskongressen sammanlagt 3 gånger, under en period om totalt 8 år. Efter den senaste kongressen i Genève, kliver Charlotte av detta uppdrag men fortsätter jobba med arbetsutskottet i den europeiska regionen.

Vid WCPT-kongressen samlas omkring 5000 fysioterapeuter för att för att presentera och ta del av senaste forskningsrönen, lyssna på paneldebatter och träffa kollegor från hela världen för att dela kunskaper och erfarenheter och skapa nya nätverk.

Bland annat presenterades vikten av att vara fysiskt aktiv vid akut ryggsmärta och inte enbart vila. Ny teknologi med hjälp av robotar används också framgångsrikt vid olika sjukdomar som drabbar rörelseförmågan eller för patienter med sjukdomar som drabbar hjärta och lungor eller hur fysioterapi kan hjälpa personer med mental ohälsa.

WCPT är indelad i 5 världsregioner. Den Europeiska regionen av Världsförbundet i fysioterapi kallas ER-WCPT.

Charlotte Häger blir även huvudtalare vid den svenska fysioterapikonferensen som hålls vartannat år, i år i oktober i Stockholm - Fysioterapi 2019 - och där priset kommer att uppmärksammas.