"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-07

Finputs och trimmat samarbete – en framgång för logopedprogrammet

NYHET De studenter som tar examen vid logopedprogrammet denna vår, är de första att gå det omstartade och omarbetade programmet. Efter de här fyra åren känner kursledningen, att nu är de på rätt väg.

Utvecklande, intressant och kunskap – det var de vanligaste orden som studenterna valde när de efter fyra års studier utvärderade programmet.

Personalbrist och rekryteringsproblem ledde till ett nollintag för logopedprogrammet 2012. Den pausen användes till att anställa ny chef och att utveckla och finjustera både programmet och samarbetet kring det. Det behövdes inte några nya vägval eller stora förändringar, utan mer av strategier, samarbete och finputs.

Tydliga och sammanhållna stråk

Logopedprogrammet har ett antal strimmor – barn, skolbarn, röst, habilitering, neurologopedi samt vetenskaplighet – som löper över fakultetsgränser, med kurser inom psykologi, lingvistik och medicin.

- Vi arbetar tillsammans på ett strategiskt plan för att få de olika stråken i programmet tydliga och väl sammanhållna, berättar Fredrik Karlsson, chef vid enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap. Inom ämnet logopedi gjorde vi inför omstarten en översyn av kurserna och slog ihop flera av dem och jag tror det har ökat studenternas förståelse för hur programmet hänger ihop.

- Vårt nya samarbete med PU, professionell utveckling, inom läkarprogrammet har också hjälpt oss att hitta nya undervisningsformer för den del av utbildningen där studenterna övar i att exempelvis ha speciellt svåra samtal med patienter eller närstående. Det blev jättebra.

Nya områden för logopeder

De flesta studenter nischar sig efter utbildningen - man kan exempelvis välja att jobba med barn, med läs och skrivsvårigheter, med röstproblem, eller med personer neurologiska sjukdomar. Det kan röra sig om afasi efter en stroke eller personer med Parkinssons sjukdom. Det utvecklas också nya områden för logopeder, till exempel utredningar om dyskalkyli och rehabilitering av patienter med huvud-/halscancer.

Arbetsmarknaden är god, och en majoritet av studenterna som avslutade sina studier i fredags har redan ett jobb som väntar på dem. Sverige är dock inte den enda möjliga arbetsmarknaden.

- Vi brukar ha några studenter från Finland i varje studerandekull och de åker ofta tillbaka för att arbeta, säger Fredrik Karlsson. En av dessa disputerade nyligen vid Medicinska fakulteten här i Umeå. Arbetssättet för logopeder skiljer sig åt inom de nordiska länderna och det har varit väldigt intressant att få höra hur vår alumn i Norge nu arbetar.

Lära sig av de bästa

Fredrik Karlsson ser en ljus framtid för detta tvärvetenskapliga program.

- I studenternas senaste examensarbeten har vi kunnat öka kopplingen till forskning inom programmets tre medverkande fakulteter och fortsatt också haft bra samarbete med den kliniska verksamheten inom Västerbottens läns landsting. Våra studenter utvecklas mest om de får lära sig av de bästa, så det är en utvecklingsväg vi vill fortsätta att arbeta efter.

Foto: Malin Grönborg

Redaktör: Lena Åminne