"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-24

Fiskätare har lägre hjärtinfarktrisk – trots visst kvicksilverinnehåll

NYHET Ät fisk, men undvik den mest miljöförorenade. Det är slutsatsen som en grupp forskare vid Umeå universitet kommit fram till efter att i ett internationellt samarbete vägt risken med kvicksilverinnehåll mot fördelen av nyttiga fettsyror.

Fisk är nyttig mat och flera studier har visat att de som äter fisk har mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar än de som äter väldigt lite fisk eller ingen fisk alls. Samtidigt innehåller en del fisk miljöföroreningar som kan vara ohälsosamma. En sådan, som misstänks kunna öka risken för hjärt-kärlsjukdomar, är metylkvicksilver som finns i olika grad i olika fiskar. Om människor äter fisk med mycket miljöföroreningar skulle det kunna leda till ökad risk för sjukdom, men också om människor är för försiktiga och äter för lite fisk ökar risken för sjukdom.

För att bättre kunna veta vad som är lagom försiktigt har nu forskare vid Umeå universitet i samarbete med bl.a. forskare i Finland undersökt hur risken för hjärtinfarkt beror på hur mycket omega-3-fettsyror och kvicksilver från fisk man har i kroppen. Halterna mättes i blod- och hårprover från personer som tidigare varit med i hälsoundersökningar i norra Sverige och östra Finland. De svenska blodproverna kom från Medicinska biobanken i Umeå. De som fick hjärtinfarkt efter hälsokontrollen jämfördes med personer som inte fick det.

Rönen publiceras nu i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition (AJCN). Det visade sig att kvicksilver var kopplat till en ökad risk och omega-3-fettsyror till en minskad risk för hjärtinfarkt. Riskökningen av kvicksilver slog igenom först vid höga nivåer av denna miljöförorening i kroppen och om nivån av de skyddande omega-3-fettsyrorna samtidigt var låg. Balansen mellan nyttiga och skadliga ämnen i fisk är därför viktig. Den här studien gäller miljöföroreningen kvicksilver i fisk. För organiska miljöföroreningar som PCB och dioxin finns en liknande problematik, men om detta har ännu inte någon liknande studie gjorts.

Slutsatsen är enkel: Ät fisk, men undvik den mest förorenade fisken. Livsmedelsverket rekommenderar att man ska äta fisk 2-3 gånger per vecka, men att intag av viss rovfisk (bl.a gädda, abborre, gös), som innehåller mer kvicksilver, bör begränsas (se länk). Den här studien ger stöd till de rekommendationerna. Enligt en nyligen genomförd undersökning från livsmedelsverket äter 7 av 10 svenskar för lite fisk.

För mer information, kontakta gärna artikelns huvudförfattare Maria Wennberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, Telefon: 070-4953230
E-post: maria.wennberg@envmed.umu.se

Pressbild av Maria Wennberg

Referens

M Wennberg, U Strömberg, IA Bergdahl, JH Jansson, J Kauhanen, M Norberg, JT Salonen, S Skerfving, TP Tuomainen, B Vessby, JK Virtanen: Myocardial infarction in relation to mercury and fatty acids from fish: a risk-benefit analysis based on pooled Finnish and Swedish data in men American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), published ahead of print 2012. doi: 10.3945/ajcn.111.033795
länk till Livsmedelsverkets rekommendationer

Redaktör: Karin Wikman