"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-26

Fjärde omgången av den framgångsrika Företagsforskarskolan

NYHET Umeå universitet fortsätter med sin framgångsrika Företagsforskarskola (Industrial Doctoral School, IDS) och satsar på ytterligare en fjärde omgång. Umeå universitet bjuder därför in forskare att tillsammans med ett företag eller organisation söka en doktorandresurs.

Företagsforskarskolan bygger på en stark samverkan mellan universitet, forskare och företag eller offentlig organisation och syftar till att förena vetenskaplig excellens med nytta för den organisation som samarbetar. Tillsammans byggs ett långsiktigt samarbete kring ett problem som båda vill se löst. Doktoranden får också ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd på arbete utanför akademin.

Sedan starten 2008 har 30 doktorander utbildats tillsammans med mer än 30 samarbetspartners, såsom t ex SKF, Aditya Birla Domsjö, Akzo-Nobel, AstraZeneca, Surgical Science AB, PwC och Skellefteå Kraft AB.

Sista ansökningsdag är fredagen den 25 oktober 2013. Doktorandtjänsten betalas till 50 % av Umeå universitet centralt och den andra hälften av den samarbetande parten, som kan vara ett företag eller en offentlig organisation eller en grupp av företag/offentliga organisationer.

Doktoranderna beräknas antas vid en institution under våren/sommaren 2014 och Företagsforskarskolans första undervisningstillfälle beräknas vara i månadsskiftet september/oktober 2014. Umeå universitet efterlyser en bredd och variation bland Företagsforskarskolans projekt, handledare och extern part.

Läs mer om utlysningen

Kontakt

Petter Gustafsson Professor Fysiologisk botanik Föreståndare Företagsforskarskolan 090-786 51 59
Benkt Wiklund Samordnare Enheten för externa relationer
090-786 97 36

Redaktör: Malin Vikström