"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-16

Fjärrundervisning skapar förutsättningar för små kommuner

NYHET En del av Umeå universitets försöksverksamhet utgörs av ett samarbete kring fjärrundervisning mellan universitetet och Region 10 – en grupp om tio kommuner i inlandet. Ett uppdrag i tiden som fått extra skjuts av pandemin.

Text: Inger Nilsson

Umeå universitet är att av fyra universitet som har fått regeringens uppdrag att samordna försöksverksamhet med praktiknära forskning – ULF. En del av detta uppdrag är samarbetet mellan universitetet och Region10 när det gäller fjärrundervisning. Ett uppdrag i tiden, när pandemin kom och gav extra skjuts åt uppdraget.

– I vårt område fanns sedan tidigare arbete med fjärrundervisning, men nu tog vi gigantiska steg i utvecklingen - för att vi tvingades till det.
Det säger Tobias Thomson, strateg Utbildning och Näringsliv vid Region Västerbotten, som är projektledare.

Region 10 är namnet på den grupp om tio kommuner i inlandet - Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele - som samarbetar i försöksverksamheten. Även Piteå och Örnsköldsviks kommuner finns med i arbetet.

Ola Lindberg är professor i pedagogik vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och inblandad i ett av de projekt som pågår. Han ser fördelar med att försök med inriktning mot fjärrundervisning görs i norra Sverige.
– Det finns nog mer förståelse och även förberedelse i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland för de svårigheter som fjärrundervisning kan innebära. Vi har kanske en kortare startsträcka här,  eftersom vi på grund av långa avstånd och gles befolkning i många sammanhang har tvingats tänka till kring distanslösningar.

– Det har fungerat över förväntan, tycker Tobias Thomson. Det har alltid funnits motstånd mot fjärrundervisning, vi har alltid sagt "vi ses" och även när det handlat om möte på 45 minuter så har vi gjort resan för att träffas öga mot öga. Nu, när corona kom, tvingades vi till något annat.

– Jag ser mest fördelar i fjärr- och distansundervisning. De som gjort detta förut har haft lättare att komma vidare. Ta Luspen-gymnasiet i Storuman, till exempel, där fanns både ledare och teknik som fick det att fungera.
Att det finns hinder att ta sig förbi är det ändå ingen tvekan om.

Försöksverksamheten ska bidra till att forskare på universitetet och lärare på skolor ute i kommunerna gemensamt hittar lösningar på problemen. Forskarna får samarbeta med lärare på skolorna och lärarna kan medverka och bidra till forskningen, på lika villkor.

– De största problemen är 1) Tillgängligheten – till fler individer, skolor och kommuner där det också krävs att bandbredden räcker till alla i samhället  2) Likvärdighet – oavsett var man växer upp ska man ha samma kvalité  3) Utbud – det finns inte gymnasieskola i alla kommuner, konstaterar Tobias Thomson.

Ola Lindberg ser organisatoriska dilemman:
– Ekonomin är ett dilemma. Samordningsproblem med schema och anställningar är ett annat – det ska till exempel finnas en resurs i rummet, men ska det vara en tekniker, en pedagog eller en ämnesexpert? För att det ska fungera krävs också gemensam standard.

- Vi har fått förfrågningar från kommuner i södra Sverige om vi har studier när det gäller perspektiv på likvärdig utbildning, för att man ska kunna behålla små skolenheter, säger Ola Lindberg. Det behövs studier på hur man i södra Sverige fortsätter jobba med det här, efter corona.  Och om fjärrundervisning kommer att tillåtas för fler ämnen än modersmål och moderna språk kanske det finns ett behov av att få in det på lärarutbildningen.

– Det är en framtidssatsning som står på spel, säger Tobias Thomson. Det gäller att våga, särskilt med tanke på att det är lärarbrist i Sverige. På det här viset kan yrket bli mer attraktivt och vi kan få fler sökande till tjänsterna.

– Det gäller att göra en bra övergång, det går inte att förvänta sig att det ska fungera direkt, men jag hoppas att vi, när pandemin är över, verkligen funderar på om vi måste resa så mycket, säger Tobias Thomson. Fjärrundervisning är en viktig förutsättning för små skolor i hela Sverige. Och kan man ha vård på distans, varför skulle man då inte kunna ha undervisning på distans?!

Fakta

Umeå universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Karlstads universitet fick 2017 uppdrag att samordna en försöksverksamhet med praktiknära forskning – ULF. I försöksverksamheten ingår lärosäten och skolhuvudmän från hela landet, uppdelat i de fyra noderna. Avsikten med försöksverksamheten är att utveckla långsiktigt hållbara samverkansstrukturer för praktiknära forskning. Uppdraget ska slutredovisas 1 mars 2022.