"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-18

Fler interaktiva fokusmiljöer

NYHET Universitetsstyrelsen beslutade på decembermötet om placering av ytterligare två fokusmiljöer, den ena i KBC-huset och den andra vid Medicinska biblioteket på Norrlands universitetssjukhus.

Satsningen på att utveckla interaktiva miljöer vid Umeå universitet inleddes i slutet av år 2012, då styrelsen beslöt att avsätta totalt 72 miljoner kronor för att inrätta fem sådana – två interaktiva lärmiljöer och tre interaktiva fokusmiljöer.

Den första lärmiljön placerades i Samhällsvetarhuset, som från 2013 byggts om i etapper. Den andra lärmiljön placerades i Humanisthuset, som genomgick en mer omfattande ombyggnation åren 2013–2014.

Studenter i Vardagsrummet, Humanisthuset
Vardagsrummet i Humanisthuset. Foto: Per Melander

Sommaren 2015 påbörjades i MIT-husets ljusgård – där det nya kaféet invigs 18 januari 2016 – den första fokusmiljön, som ska bli en plats där studenter, lärare, forskare och samarbetspartners kan samlas kring gemensamma frågeställningar och behov. Och nu är det klart för två till.

Fokusmiljön i KBC-huset

KBC-huset byggdes 1999 som en interdisciplinär forsknings- och utbildningsmiljö. Ett flertal institutioner och enheter från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten och Skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samverkar inom framför allt forskning, och delar tjänster och infrastruktur – som i flera fall har nationell status och används i samarbete med andra lärosäten i landet. Till detta kommer det nya MBC (Medicinskt-biologiskt centrum) som är under uppbyggnad i det närliggande Biologihuset.

Den nya interaktiva fokusmiljön placeras i huvudsak i husets entréhall och KBC-fiket, som redan är en mötesplats där både studenter och forskare möts. Läget ger också möjlighet att synliggöra olika teknikplattformars användbarhet, och därigenom öka kontaktytorna både utbildning och forskning, och mellan olika forskare och forskargrupper som arbetar inom olika sammanhang med besläktade projekt eller frågeställningar. Här betonas särskilt den interna och externa kommunikationens betydelse för kunskapsspridning via till exempel interaktiva källor som kan vara sökbara utifrån exempelvis forskargrupper, forskningsprojekt och infrastrukturer.

Fokusmiljön vid Medicinska biblioteket på Norrlands universitetssjukhus

Det finns inom Medicinska fakulteten ett stort behov av att underlätta möten mellan människor från olika utbildningar och forskningsområden – även från andra områden som exempelvis datavetenskap och beteendevetenskap. Det kan gälla studenter och lärare på olika utbildningar, men också patienter och kolleger på distans – liksom vårdgivare och vårdtagare.

Miljön skulle kunna användas för presentationer, utställningar, seminarier och diskussioner kring digitala forskningsposters.

Parallellt med diskussionerna om fokusmiljön har fakulteten och landstinget planerat för ett gemensamt kliniskt träningscenter (KTC), för att ge utbildningar möjlighet att praktiskt tillämpa exempelvis provtagning och hjärt-lungräddning. En förhoppning är att i framtiden kunna utforma fokusmiljön och KTC med kompletterande verksamheter och i nära anslutning till varandra – och den närliggande forskningsavdelningen Medicinsk teknik. Att bilda en naturlig länk mellan forskning, tillämpning och innovation kan mynna i ett forum för idéutbyte och vidareutveckling av innovationer – inte minst det projekt kring 3D-skrivare som redan pågår vid biblioteket.

Läs mer om de interaktiva miljöerna:

2014-12-19: Ny interaktiv miljö på gång i MIT-huset

2014-10-22: Nu är nya Humanisthuset invigt

2014-07-14: Kunskapens nya utmaningar

2013-10-22: Nu startar bygget ny Humanisthuset

2012-12-11: Umeå universitet utvecklar interaktiva miljöer på campus

För mer information, kontakta:

Styrgruppens ordförande

Prorektor Anders Fällström
E-post: anders.fallstrom@umu.se
Tel: 090-786 66 28

Koordinator för de interaktiva lärmiljöerna
(t.o.m. 2015-12-31):

Professor Lisbeth Lundahl,Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV).
E-post: lisbeth.lundahl@umu.se
Tel: 090-786 69 20

Tf. koordinator för de interaktiva fokusmiljöerna
(t.o.m. 2015-12-31):

Arkitekt Ellen Skånberg, Humlab
E-post: ellen.skanberg@umu.se
Tel: 070-345 35 62

(Nya koordinatorer utses i december 2015)

Redaktör: Michael Nordvall