"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-23

Fler kvinnliga studenter på teknisk-naturvetenskapliga program

NYHET Andelen kvinnor som börjat på något av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens nybörjarprogram är den högsta någonsin – 41 procent. Högst andel kvinnor börjar på farmaceutprogrammen, lägst på högskoleingenjörsprogrammen. Samtidigt har andelen kvinnor som läser till högskoleingenjör ökat kraftigt sedan i fjol, från 11 till 22 procent. Det visar höstens siffror över registrerade studenter.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Det är mycket glädjande att andelen kvinnor ökar vid fakultetens nybörjarprogram, säger Sara Sjöstedt de Luna, prodekan. Speciellt roligt är det att andelen kvinnor vid våra högskoleingenjörsprogram fördubblats sedan i fjol. Där har det varit svårt att rekrytera kvinnor. Ökningen motsvarar cirka 16-17 tjejer av totalt 150 studenter. Vi hoppas att dessa trender ska hålla i sig och att det på sikt blir ännu fler kvinnor som söker sig till de utbildningsprogram där vi ännu inte kommit upp i åtminstone 40 procent kvinnliga studenter.

Andelen kvinnliga studenter som börjat på utbildningsprogrammen i teknik och naturvetenskap har de senaste åren legat strax under eller strax över 35 procent. I höst tog kvinnornas andel plötsligt ett skutt uppåt, från 34 procent 2017 till 41 procent. Det är den högsta siffran sedan fakulteten började föra statistik över könsfördelningen bland nybörjarstudenter.

Ojämn fördelning

Kvinnorna fördelar sig dock ojämnt om man jämför olika utbildningsprogram. På apotekarprogrammet (med 20 antagna) utgör de 92 procent, vilket är en kraftig ökning sedan i fjol då 67 procent av nybörjarna var kvinnor. På receptarieprogrammet är 79 procent av nybörjarna kvinnor. Civilingenjörsprogrammen, som har cirka 40 procent av fakultetens nybörjarstudenter, uppvisar en ökning av andelen kvinnor som börjat utbildningarna, från 28 procent i fjol till 33 procent i år. På arkitektprogrammet ökade andelen kvinnor också, från 57 till 64 procent.

– Vår ambition är att alla våra utbildningsprogram ska ha en andel kvinnor inom spannet 40-60 procent, säger Sara Sjöstedt de Luna. I dagsläget når vi inte detta mål. För många av våra program är det för liten andel kvinnor, medan det motsatta gäller farmaciprogrammen. Detta är en situation som vi delar med övriga svenska lärosäten, och här vill vi fortsätta arbetet med att nå bättre balans. I sammanhanget är det lovande att civilingenjörsprogrammen har en liten, men relativt stabil trend av ökande andel kvinnor.

På kandidatprogrammen, som står för cirka 20 procent av fakultetens nyantagna studenter, skedde också en ökning, från 34 procent i fjol till 48 procent kvinnor i år. Men, där har andelen kvinnor gått både upp och ned sedan 2011, med 47 procent 2014 som senaste toppnotering.

På de tvååriga högskoleprogrammen har andelen kvinnor också minskat, från 44 procent i fjol till 38 procent i år.

– Skillnaden förklaras till stor del av att processoperatörsprogrammet, som är ett av fakultetens två existerande tvååriga högskoleprogram, ifjol inte utlystes. Programmet har av tradition en högre andel manliga sökande än det andra, Naturguidningsprogrammet, säger Sara Sjöstedt de Luna.