"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-09

Fler läser teknik och naturvetenskap i Umeå

NYHET Fler än i fjol kommer att plugga teknik eller naturvetenskap vid Umeå universitet i höst. Antalet antagna till grundutbildningsprogrammen i dessa ämnen har ökat med 18 procent jämfört med 2011. Mest ökar kandidatprogrammet i datavetenskap, där mer än dubbelt så många studenter som förra året antagits.

– Det är fantastiskt glädjande, säger Åsa Rasmuson-Lestander, dekan vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. Samhället efterfrågar framförallt ingenjörer och datavetare, så det är bra att vi rör oss i rätt riktning. Det visar också att vi har ett modernt och efterfrågat utbildningsutbud. Den slutgiltiga antagningen till universitetets utbildningsprogram är nu klar och studenter som fått plats har hunnit tacka ja. Datavetenskapsprogrammet ökar med 170 procent, från 17 till 46 antagna studenter i höst. Utbildningen hade totalt 158 sökande och har utökat platsantalet för att möta efterfrågan. De rent naturvetenskapliga programmen har i flera år haft svårt att locka till sig nya studenter, men ser nu en liten ökning av sökande. Det gäller bland annat biolog- och geovetarprogrammet som i höst tar in 21,7 procent fler studenter än 2011. Civilingenjörsprogrammen är fortsatt starka, de ökar antalet antagna med 13 procent. Framförallt civilingenjörsprogrammet i interaktion och design går framåt, 229 sökte och 41 studenter får börja, jämfört med 17 förra året. – Vi såg en liten nedgång i fjol, men ökar nu igen och är tillbaka på de gamla intagningsnivåerna, vilket vi är mycket glada för, säger Åsa Rasmuson-Lestander. Det nya femåriga apotekarprogrammet hade totalt 418 sökande och har antagit 22 studenter. – Det är ett program som går på distans och det ska bli spännande att se hur det utvecklas. Vårt receptarieprogram som också är nätbaserat har ju gått väldigt bra och fått högsta betyg av Högskoleverket, säger Åsa Rasmuson-Lestander.
Flera av de tvååriga programmen lockar också fler studenter. Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik ökar från 30 till 40 studenter. Naturguideprogrammet som ges i Kiruna och Örnsköldsvik har antagit 39 nya studenter, jämfört med 26 i fjol.

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

För mer information, kontakta gärna: Åsa Rasmuson-Lestander, dekan, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet Telefon: 090-785 67 87, 070- 282 25 49
E-post: rasmuson@molbiol.umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog