"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-31

Fler orsaker än allergi bakom astma

NYHET Astma är inte alltid en allergisk sjukdom. Den slutsatsen drar Anders Bjerg Bäcklund i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 4 april, där han även visar att astma bland barn har slutat öka i Sverige.

Förekomsten av de flesta astmatiska besvär hos barn har varit oförändrad i norra Sverige de senaste tio åren. Liksom i delar av övriga västvärlden tycks den tidigare alarmerande ökningen ha avstannat. Denna utveckling har också Norrbotten genomgått trots en stor ökning av de två starkaste riskfaktorerna för barnastma: allergi mot t. ex. pollen eller pälsdjur och astma hos föräldrarna. Dessa ökar var för sig risken för astma 3–5 gånger, och astma hos båda föräldrarna innebär en 10 gånger ökad risk.

Att astman ändå inte ökade kan förklaras med att exponeringen för riskfaktorer i omgivningen, såsom passiv rökning, fuktskador hemma och svåra luftvägsinfektioner minskade till nära hälften. Det sistnämnda berodde mycket på att obligatorisk kikhostevaccinering hade återinförts.

Avhandlingen visar att förekomsten av astma och allergi inte behöver följas åt, och att astma inte alltid är en allergisk sjukdom. När pojkar och flickor studerades separat syns en ökning av astmatiska besvär bland pojkarna, men en minskning bland flickorna. Detta förklaras av en ökning av samtliga studerade riskfaktorer hos pojkarna. Således presenterar studien en modell för hur trender i astma och trender i riskfaktorer kan kopplas samman. Avhandlingen visar också att ungdomar med astmatiska besvär oftare får diagnosen astma än vid liknande besvär hos barn. Under de senaste tio åren har dock läkare i Norrbotten blivit mer benägna att ställa diagnosen astma och förskriva astmamediciner även hos barn.

Studierna i avhandlingen omfattar drygt 6 000 barn i åldrarna 7–8 år i Kiruna, Luleå och Piteå. Den första gruppen deltog 1996 och jämfördes sedan med en grupp barn i samma ålder och städer tio år senare, 2006. Den första gruppen har följts upp årligen, och data från 11–12 års ålder ingår i avhandlingen. Deltagandet var genomgående väldigt högt, över 95 %. Barnens föräldrar besvarade enkäter och ett stort antal barn testades också för allergier. Avhandlingen ingår i OLIN-projektet som studerat luftvägssjukdomar i Norrbotten i mer än tjugo års tid.

Fredagen den 4 april försvarar Anders Bjerg Bäcklund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Epidemiology of asthma in primary school children. Svensk titel: Epidemiologiska studier av astma hos skolbarn. Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal D, 9 tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Giovanni Viegi, Pulmonary Environmental Epidemiology Unit, Italian National Research Council, Institute of Clinical Physiology, Pisa, Italien.

Anders Bjerg Bäcklund nås på e-post anders.bjerg@lung.umu.se eller telefon 070-495 82 29. En högupplöst porträttbild finns att ladda hem från www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Redaktör: Bertil Born