"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-28

Fler pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

NYHET Förra veckan utnämndes 14 meriterade och fyra excellenta lärare i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 139 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet vilket placerar universitetet som tvåa i landet.

- Meriteringsmodellen är ett sätt att synliggöra det viktiga pedagogiska utvecklingsarbete våra lärare gör och som bidrar till att våra utbildningar håller hög kvalitet, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering.

De utnämnda lärarna ingår i ett nätverk som regelbundet arrangerar seminarier för medlemmarna i nätverket. Ansökan till meriteringsmodellen kan lämnas in när som helst under året men fakulteterna hanterar dem i två omgångar. Deadline för nästa omgång är den 14 september 2018 och för 2019 gäller den 15 februari och den 13 september.

Följande personer utnämns till excellenta lärare

Samhällsvetenskaplig fakultet
Inger Eliasson, lektor, Pedagogiska institutionen
Maria Karlsson, lektor, Handelshögskolan, statistik

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Maria Hamrin, lektor, Institutionen för fysik

Medicinsk fakultet
Magnus Hultin, lektor/överläkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Följande personer utnämns till meriterade lärare

Samhällsvetenskaplig fakultet                                                           
David Feltenius, lektor, Statsvetenskapliga institutionen            
Rasmus Karlsson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen          
David Sjöberg, lektor, enheten för polisutbildning                      
Lina Schelin, lektor, Handelshögskolan, statistik
Anna Sundström, lektor, Institutionen för psykologi                   

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Markus Broström, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Christian Bigler, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Marie Nordström, lektor, Institutionen för datavetenskap
Lena Palmquist, adjunkt, Institutionen för datavetenskap         

Humanistisk fakultet
Åsa Jeansson, lektor, Institutionen för estetiska ämnen
Erik Lindenius, lektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Merja Ellefson, lektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Katarzyna Wolanik Boström, lektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Medicinsk fakultet
Ulf Isaksson, lektor, Institutionen för omvårdnad

För mer information, kontakta gärna:Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitetTelefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se

Katarina Winka, Universitetspedagogik och lärandestödTelefon: 090–786 58 79
E-post: katarina.winka@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz