"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-15

Fler pedagogiskt meriterade lärare

NYHET I den senaste omgången av Umeå universitetets pedagogiska meriteringsmodell blev 23 lärare utnämnda, 19 till meriterad nivå och 4 till excellent nivå. Totalt har 349 lärare antagits vilket gör Umeå universitet till det lärosäte som har utnämnt flest pedagogiskt meriterade lärare i Sverige.

I samband med 30 års-jubileet av den Universitetspedagogiska konferensen i oktober arrangerades Lärarhögtiden: en ceremoni i Lärarutbildningshuset och en festmiddag på kvällen för att uppmärksamma de lärare som utnämnts de senaste två åren.

- De meriterade och excellenta lärarna har visat både engagemang och uthållighet, rätt ofta får de sökande avslag och får söka igen. Vi uppmanar därför de sakkunniga att lämna konstruktiv feedback som stöd i processen, säger Cathrine Norberg, ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering samt vicerektor med ansvar för utbildning.

Nästa ansökningsperiod i det pedagogiska meriteringssystemet är den 15 januari – 15 februari 2024.

Utnämningar till excellent lärare höstterminen 2023

Samhällsvetenskaplig fakultet

Nina Nilsson Rådeström, universitetsadjunkt, Juridiska institutionen
Ulrika Westergren, professor, Institutionen för informatik
Kim Wickman, universitetslektor, Pedagogiska institutionen

Umeå universitetsbibliotek

Dan Borglund, universitetslektor, Universitetspedagogik och lärandestöd

Utnämningar till meriterad lärare höstterminen 2023

Samhällsvetenskaplig fakultet

Alice Annelin, universitetslektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Maria Forsgren Hellberg, universitetsadjunkt, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Siarhei Manzhynski, universitetslektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Emil Marklund, universitetslektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Ted Saarikko, universitetslektor, Institutionen för informatik
Norbert Steigenberger, professor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Henry Lopez Vega, universitetslektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi

Humanistisk fakultet

Madeleine Hayenhjelm, universitetslektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Nils Franzén, universitetslektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Gireesh Nair, universitetslektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Carol Norberg, universitetslektor, Institutionen för fysik
Anders Rebbling, universitetslektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Klara Stokes, universitetslektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Medicinsk fakultet

Helena Grip, adjungerad universitetslektor, Institutionen för strålningsvetenskaper
Lotta Harnevik, vikarierande universitetslektor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Annika Idahl, universitetslektor, Institutionen för klinisk vetenskap
Helena Norberg, universitetslektor, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Fredrik Norström, universitetlektor, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Ana Virel, universitetslektor, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Mer om pedagogisk meritering

Läs mer om pedagogisk meritering och tidigare utnämnda på intranätet

För mer information, kontakta gärna

Cathrine Norberg
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 43
Katarina Winka
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 79