"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-16

Fler rön från Umeåledd studie: Färre biverkningar än väntat av livräddande strålbehandling

NYHET En unik svensk-norsk studie, ledd av en forskare vid Umeå universitet, visar oväntat få biverkningar av den kombinationsbehandling som tidigare visat sig kunna halvera dödligheten i prostatacancer hos patienter med större och aggressiva tumörer.

Den nordiska studien SPCG-7/SFUO-3 har genomförts inom ramen för Skandinaviska prostatacancergruppen (SPCG) och Svensk förening för urologisk onkologi (SFUO). I december förra året publicerades i The Lancet uppmärksammade rön om att risken att dö i prostatacancer halveras med kombinationen strålbehandling och hormonbehandling i form av tablettbehandling/antiandrogener vid lokalt avancerade prostatatumörer eller mindre tumörer med aggressivt beteende. Den nya studien, som nu publiceras online av The Lancet Oncology, visar att risken för biverkningar är läge än befarat för dessa patienter.

— Den här randomiserade studien visar för första gången att män med lokalt aggressiv prostatacancer får en betydande vinst med tillägget av strålbehandling jämfört med enbart hormonbehandling, kommenterar Per Fransson, disputerad forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, som har lett biverkningsstudien.

Fyra år efter strålbehandlingen ökade biverkningarna överlag mindre än väntat. Störst skillnad mellan grupperna fanns ifråga om tarmproblem, där 22 % av de enbart hormonbehandlade rapporterade någon form av besvär (>1 på en 10-gradig skala) och 37 % i gruppen med hormon- och strålbehandling. Urinvägsbesvär fanns hos 35 % i hormon- och 46 % i kombinationsgruppen. Erektionsproblem rapporterades av 72 % resp. 85 %. Den självskattade livskvaliteten var i stort sett likvärdig mellan de två behandlingsgrupperna, förutom en något försämrad social funktion hos de som fått tillägg av strålbehandling.

I Sverige diagnostiseras idag nästan 10 000 patienter med prostatacancer. Det är den absolut vanligaste enskilda cancersjukdomen. Studien omfattar totalt 875 patienter vid ett 40-tal kliniker i Skandinavien. Som hormonbehandling har enligt svensk tradition använts ett s.k. antiandrogen, en tablett som bromsar cancercellernas tillväxt genom att blockera den stimulerande effekten av hormonet testosteron.

För mer information, kontakta forskarassistent Per Fransson, enheten för onkologi, Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, tel: 070-6947159
e-post: per.fransson@onkologi.umu.se