"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-06

Fler skickliga lärare meriteras vid Umeå universitet

NYHET Hela 58 stycken erfarna och kompetenta lärare har utsetts i den andra ordinarie omgången av Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Sedan systemet infördes för snart tre år sedan har nästan hundra stycken utnämnts till meriterade eller excellenta lärare.

Text: Camilla Bergvall

This news is also available in English

– Det är otroligt viktigt att uppmärksamma våra duktiga lärare, deras idéer och gärningar, och att stimulera pedagogiska diskussioner. Att ännu fler av Umeå universitets lärare tog chansen att meritera sig den här omgången är förstås väldigt roligt, men också lite oväntat – en positiv överraskning, säger prorektor Anders Fällström.

Umeå utmärker sig

År 2013 införde Umeå universitet, som det första stora lärosätet i landet, ett system med universitetsgemensamma kriterier för att premiera lärares pedagogiska skicklighet. I pilotomgången meriterades 9 lärare, i den första ordinarie utlysningen 41 lärare och nu – i den senaste utlysningen – 58 lärare. Sammanlagt rör det sig om 98 olika lärare som meriterats vid Umeå universitet (10 stycken har placerats in två gånger).
– Det stora intresset bland lärarna gör att Umeå universitet sticker ut i landet. Min bild är att motsvarande meriteringssystem inte har fått samma breda genomslag vid andra lärosäten, säger Katarina Winka, föreståndare på Universitetspedagogik och lärandestöd.  

Modellen utvecklas fortlöpande

Katarina Winka. Foto: Mattias Pettersson.

Universitetets pedagogiska meriteringssystem har två nivåer, meriterad och excellent, och lärarna ansöker själva om inplacering. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för den aktuella nivån. Förutom att utnämnda lärare får en högre lön, ger inplaceringen också en engångspremie till institutionen.

Ansvaret att kvalitetssäkra och utveckla processen ligger på universitetets nämnd för högskolepedagogisk meritering, och sedan pilotomgången för tre år sedan har flera förändringar införts.
– Den senaste utlysningen innehöll exempelvis tydligare instruktioner till både sökande och sakkunniga, vilket gör att både ansökningar och utlåtanden blir bättre. Nytt var också att universitetets nya e-rekryteringssystem kunde användas för att ta emot ansökningar och kommunicera med sakkunniga, förklarar Katarina Winka.

Revidering under våren

Vårens omgång av universitetets pedagogiska meriteringssystem var den sista med denna version av modellen. Nu väntar en utvärdering för att kunna förbättra systemet ytterligare. Synpunkter och förbättringsförslag har inhämtats från flera håll, bland annat de tidigare utnämnda lärarnas prefekter, de som sökt till meriteringsmodellens två senaste omgångar, personalhandläggare vid fakulteterna och ledamöter i Nämnden för högskolepedagogisk meritering.
– Planen är att rektor ska kunna fatta beslut om en reviderad modell före universitetets ledning byts ut i sommar, säger Anders Fällström.

Nyutnämnda lärare firas

Under våren kommer universitetets nya meriterade och excellenta lärare att uppmärksammas på olika sätt. Alla nyutnämnda lärare inbjuds till Vårpromotionen den 21 maj. Två lärare som utsågs 2015 deltar också i årets ceremoni. De excellenta lärarna inbjuds även att delta i de pedagogiska samtalen i samband med högtidsföreläsningarna den 19 maj.

Lärarna får också en inbjudan att delta i det nystartade nätverket för Pedagogiskt Inplacerade Lärare (PIL), som är öppet för samtliga meriterade och excellenta lärare vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

Anders Fällström,prorektor, Umeå universitet
anders.fallstrom@umu.se
070-493 85 27

Katarina Winka,Föreståndare, Universitetspedagogik och lärandestöd090–786 58 79
katarina.winka@umu.se

Följande personer utnämns till excellenta lärare:

Humanistiska fakulteten:
Mats Deutschmann, Institutionen för språkstudier

Medicinska fakulteten:
Christina Ljungberg, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Samhällsvetenskapliga fakulteten:Anders Bek, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapCarita Bengs, Sociologiska institutionenKarin Danielsson-Öberg, Institutionen för informatikInga Dennhag, Institutionen för psykologiMichael Gruber, Institutionen för psykologiUlf Hedestig, Institutionen för informatikCarina Hjelmér, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapStefan Holmström, Institutionen för psykologiJohan Jansson, Handelshögskolan – företagsekonomiNiclas Kaiser, Institutionen för psykologiMarie Lindkvist, Handelshögskolan – statistikGunnar Lindström, Pedagogiska institutionenCatherine Lions, Handelshögskolan – företagsekonomiJohanna Olsson, Pedagogiska institutionenHelén Strömberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia - ekonomisk historiaIngrid Svensson, Handelshögskolan – statistik
Stig-Arne Berglund, Institutionen för socialt arbete, utnämnd 2015

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:Stefan Berglund, Institutionen för tillämpad fysik och elektronikPer Kvarnbrink, Institutionen för tillämpad fysik och elektronikThomas Mejtoft, Institutionen för tillämpad fysik och elektronikRolf Zale, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Lars-Daniel Öhman, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Universitetsbiblioteket:
Per Andersson, Universitetspedagogik och lärandestöd

Följande personer utnämns till meriterade lärare:

Humanistiska fakulteten:Jenny Eklöf, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Finn Arne Jörgensen, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Medicinska fakulteten:Anders Hofer, Institutionen för medicinsk kemi och biofysikOla Winsö, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Caroline Fischl, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, utnämnd 2015

Samhällsvetenskapliga fakulteten:Birgit Andersson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapTomas Bergqvist, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapErik Domellöf, Institutionen för psykologiPeter Franck, Handelshögskolan – företagsekonomiUlrika Holmström-Westergren, Institutionen för informatikMaria Karlsson, Handelshögskolan – statistikErik Lindberg, Handelshögskolan – företagsekonomiTorbjörn Lindmark, Pedagogiska institutionenMattias Lundberg, Institutionen för psykologiKadri Meister, Handelshögskolan – statistikMaria Nordin, Institutionen för psykologiAnna-Carin Nordwall, Handelshögskolan – företagsekonomiUlrich Olofsson, Institutionen för psykologiAnn-Christine Petersson Hjelm, Juridiskt forumÖrjan Pettersson, Institutionen för geografi och ekonomisk historia – kulturgeografiIngrid Schéle, Institutionen för psykologiTobias Svanström, Handelshögskolan – företagsekonomiÅse Tieva, Institutionen för kostvetenskap
Jessika Wide, Statsvetenskapliga instituionen

Tekniskt naturvetenskapliga fakulteten:Ewa Bergqvist, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktikKarolina Broman, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktikKarin Fahlquist, Institutionen för tillämpad fysik och elektronikMaria Hamrin, Institutionen för fysikLisa Hed, Institutionen för matematik och matematisk statistikRobert Johansson, Institutionen för matematik och matematisk statistikLili-Ann Kling Sackerud, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktikÅsa Nilsson Lindgren, Kemiska institutionenPatrik Norqvist, Institutionen för fysikStaffan Schedin, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Magnus Österholm, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik