"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-02

Fler sökande har Umeå universitet på första plats

NYHET Antalet ansökningar till Umeå universitets utbildningsprogram ligger i stort sett på samma nivå som i fjol medan antalet ansökningar till kurser har minskat.

– Det förefaller som årets siffror, om man ser till hela lärosätet, är ganska oförändrade jämfört med fjolårets. Det är naturligtvis glädjande eftersom många har varit rädda för att söktrycket skulle minska, i takt med en kraftig minskning över hela landet. Samtidigt är det så att antalet sökande även i år är ojämnt fördelat över program och kurser inom olika fakulteter och ämnesområden, vilket kan skapa stora problem på vissa institutioner. Vi kan i dag inte säga vad detta kommer att innebära i praktiken, eftersom vi fortfarande håller på att analysera det massiva sifferunderlaget, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning vid Umeå universitet.

Antalet ansökningar kommer att öka eftersom trenden de senaste åren har varit att allt fler söker efter den 15 april.
– Vi får in allt fler sena anmälningar. I fjol kom 40 procent av ansökningarna till Umeå universitet in efter den 15 april, så de söksiffror som vi har fått nu är mer en fingervisning om hur det kommer att se ut till hösten. Hur många som sedan faktiskt kommer och registrerar sig är ännu svårare att sia om, förklarar Bergenheim.

Det totala antalet sökande till Umeå universitets program var i år 17 759 vilket är en ökning med 80 ansökningar jämfört med fjolårets siffra som var 17 679. Universitet har i dagsläget fått in 245 fler första handsansökningar jämfört med i fjol. I år hade 6 224 sökande Umeå universitet på första plats jämfört med 5 979 i fjol.
– Det är mycket glädjande, det visar att vi står oss väl i den allt hårdare konkurrensen, säger Åsa Bergenheim.

Antalet sökande till universitets fristående kurser minskade med 760, från 12 009 i fjol till 11 249 i år.
– Det ser givetvis inte bra ut men man ska veta att antalet sena anmälningar brukar vara störst just till kurserna och eftersom trenden verkar gå åt det hållet att allt fler anmäler sig sent så hoppas vi att antalet sökande ska öka innan hösten.

Totalt har cirka 259 300 personer sökt till landets universitets- och högskoleutbildningar i höst. Av dessa är 64 procent kvinnor och 36 procent män. Av det totala antalet sökande har cirka 100 900 personer i första hand sökt någon av de 1 864 programutbildningar som vänder sig till nybörjare. Jämfört med antalet sökande till höstterminen 2006, innebär detta en minskning med sju procent.

Kontaktperson: Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning Umeå universitet Tel: 090 -786 79 49
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg