"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-13

Fler utbildningar får fina omdömen av Högskoleverket

NYHET Samtliga granskade utbildningar i informatik, genusvetenskap, biomedicinsk laboratorievetenskap och biomedicinsk analytikerexamen vid Umeå universitet håller hög kvalitet. Det visar nya utvärderingar från Högskoleverket.

– Det är glädjande att återigen kunna konstatera att våra utbildningar håller hög kvalitet. Förutom att skicka en viktig signal till blivande studenter, bekräftar dessa höga betyg också att vi har skickliga lärare och duktiga nuvarande studenter, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Högskoleverket har utvärderat 62 utbildningar i informatik, genusvetenskap, biomedicinsk laboratorievetenskap och utbildningar som leder till biomedicinsk analytikerexamen vid 20 lärosäten. Alla utvärderade utbildningar vid Umeå universitet får fina omdömen av Högskoleverket.

I utvärderingen av informatik ingår kandidatutbildningar inriktade mot systemvetenskap, beteendevetenskap och IT-miljöer, digital medieproduktion och en magisterutbildning i människa-dator interaktion. Vid Umeå universitet finns även nya masterutbildningar med inriktning mot IT Management och Cross Media Interaction Design. Efter en utbildning i informatik finns möjlighet att bland annat arbeta som systemutvecklare, projektledare, IT-strateg, IT-chef, systemdesigner och med kreativ design inom webb, TV och film.

Även kandidatutbildningen i genusvetenskap får omdömet hög kvalitet, liksom utbildningen på kandidatnivå i biomedicinsk laboratorievetenskap och yrkesutbildningen till legitimerad biomedicinsk analytiker. Genuskunskaper är idag efterfrågade inom allt fler områden i arbetslivet, exempelvis inom skolan, media, offentlig och privat förvaltning. Biomedicinska analytiker arbetar vid olika laboratorier inom sjukvården, läkemedels- och livsmedelsindustri, bioteknikföretag eller inom biomedicinsk forskning, och är en efterfrågad profession..

De resultat som Högskoleverket nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011–2014 kommer Högskoleverket att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

Foto: Andreas Nilsson

För mer information, kontakta:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Informatik: Jonny Holmström, biträdande prefekt institutionen för informatik, Umeå universitet Telefon: 090-786 9766, 070-519 3855
E-post: jonny.holmstrom@informatik.umu.se

Biomedicinsk analytikerexamen och biomedicinsk laboratorievetenskap: Agneta Lerner, studierektor klinisk mikrobiologi/biomedicinsk laboratorievetenskap, Umeå universitet Telefon: 073-620 5051
E-post: agneta.lerner@climi.umu.se

Genusvetenskap: Elin Kvist, biträdande föreståndare Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet Telefon: 090-786 5877
E-post: elin.kvist@ucgs.umu.se

Mer information om HSV:s utvärdering

Redaktör: Camilla Bergvall