"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-27

Flera CIF anslag för forskare inom Umeå Universitet

NYHET Centrum för Idrottsforskning, CIF, har på styrelsenivå tagit beslut om forskningsbidragen för år 2014.

Följande forskare vid Umeå Universitet har fått forskningsstöd:

Inger Eliasson, idrottspedagogikProjekt: To be a "coach parent" and a "coach child" in sport in the light of changing childering discourses
125 000 kr

Peter Hassmén, idrottspsykologiProjekt: Observationsstudier av tränare och idrottare - Prestationsförbättring i dynamiska system
100 000 kr

Jonny Hjelm, idrottshistoriaProjekt: Föreningsidrottens demokratifostran
125 000 kr

Sture Forsgren, anatomiProjekt: Föreningar i tendinos-sena korrelerade till påverkan av nervsystemet, inklusive på cerebral nivå
85 000 kr

Charlotte Häger, sjukgymnastikProjekt: Anterior Crusiate Ligament Injury of the Knee – predisposition, treatment and improved evaluation
100 000 kr

Tor Söderström, idrottspedagogikProjekt: Organisation av barn i lagidrott – i spåren av den relativa ålderseffekten
125 000 kr

Läs mera om de beviljande forskningsanslagen.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson