"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-30

Flera forskare från UCGS medverkar på konferensen "g12"

NYHET en nationella genusforskarkonferensen g12, arrangerad av Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges Genusforskarförbund Har samlat sveriges främsta genusforskare och pågår just nu nere i Göteborg. Konferensen innehåller något för alla, oavsett om man är med som forskare eller arbetar med genusfrågor.

Flera forskare från Umeå Centrum för Genusstudier medverkar på konferensen och programmet finns att hitta här:Program

Malin Rönnblom har fler uppdrag. Bland annat är hon ansvarig för temat ”Akademin i en nyliberal tid” och kommer agera samtalsledare i det rundabordsamtal som ansluter till det temat. Malin kommer även presenterar ett paper tillsammans med Britt-Inger Keisu under konferensen Under titeln ”Inkluderings- och exkluderingsprocesser i akademin”

Sara Edenheim kommer dels medverka i en expertgrupp i en workshop arrangerad av Vetenskapsrådet med namn titeln ”Genusforskningens möjligheter och utmaningar”. Sara kommer även presentera ett paper tillsammans med Maria Carbin med namnet "The intersectional turn in feminist theory - a dream of a common language"

Elin Kvist kommer prata om sin pågående forskning om hushållstjänster, med särskild betoning på vad som har hänt på den svenska arbetsmarknaden efter RUT-avdraget, med anledning av sin medverkan i antologin ”Hushållstjänster, Migration och Globalisering” som släpps under 2013

Linda Sandberg och Johanna Overud kommer tala om sin forskning kring Kiruna under titeln:Mönsterstaden 2.0 – produktion, reproduktion och förändring: Sätt att förstå makt i Kiruna stadsomvandlingsprocess

Liselotte Eriksson kommer tala som sin forskning under rubriken "Exclusion and women´s sickness funds in early 20th century"

Konferensen vänder sig till forskare och praktiker inom fältet men det kommer även finnas en del programpunkter som är öppna för allmänheten.

Konferensen arrangeras av Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges Genusforskarförbund och äger rum från den 28 november till den 30 november 2012 i Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg.

Redaktör: Emma Skog