Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-21

Flera gäster på Institutionen för språkstudier

NYHET Institutionen för språkstudier har i veckan haft besök av inte mindre än tre gäster och en fjärde är på ingång till nästa vecka.

Norman Fairclough, Professor Emeritus i lingvistik, Lancaster University, England, är en av grundarna till kritisk diskursanalys, en inriktning som lanserades i hans bok Language and Power. Norman Fairclough håller föreläsningen Critical Discourse Analysis and Analysis of Politics and Policy-Making, torsdag 22 maj.

Isabela Fairclough, Dr. i tillämpad lingvistik, University of Central Lancashire, forskar inom kritisk diskursanalys och argumentationsteori. Hennes senaste publikation Political Discourse Analysis fokuserar på politisk diskurs i ekonomisk kris. Isabela Fairclough håller föreläsningen Evaluating argumentation in texts. Dialectical profiles for practical arguments and the 'Austerity Now' debate in the UK, torsdag 22 maj.

Trond Trosterud, professor i lingvistik, Universitetet i Tromsø, forskar bland annat inom språkteknologi och morfologisk teori och gästar institutionens samiska miljö hela vecka 21. Trond höll seminariet Teoretiske implikasjonar av å utarbeide fungerande analysatorar for morfologirike språk, tisdag 20 maj.

Nancy Hornberger, professor i utbildningsvetenskap med urfolksperspektiv, University of Pennsylvania, forskar inom språk och utbildning i kulturell och språklig mångfald. Hon kombinerar metoder och perspektiv från pedagogisk antrolpologi, lingvistisk antropologi och sociolingvistik. Även Nancy kommer att hålla i ett seminarium under sin vistelse på Umeå universitet, mer information kommer.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson