"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-09

Flera språk talades i Övre Norrland i äldre tid

NYHET För första gången finns ortnamnen i Bureå, Burträsk och Lövånger i norra Västerbotten samlade och tolkade i ett enda verk. Med hjälp av ortnamnen visar Ulf Lundström i en ny avhandling från Umeå universitet hur man talat samiska, finska och nordiska dialekter i detta område. Dessutom kan de nordiska namnen visa på impulser från ett västligt område i Norge och ett sydligt område i Mälardalen.

I avhandlingen Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn ges tolkningar av sockennamn, bynamn och namn på bydelar, gårdar, fäbodar och fiskelägen i detta område i Skellefteå kommuns södra del.

Här får vi till exempel veta betydelsen av Kräkånger, Istermyrliden, Lossmen, Jäppnästjärnliden och ett stort antal ytterligare namn. För första gången finns ortnamnen i detta område samlade och tolkade i ett enda verk som gör att Övre Norrlands historia kan beskrivas mer detaljerat.

– Tolkningarna av namnen bygger på äldre skriftformer av ortnamn från historiska källor och uttalsformer som finns vid dialektarkiven. Men många av ortnamnstolkningarna kommer också från uppgifter som jag fått genom många meddelare i Skelleftebygden, säger Ulf Lundström.
­– Genom intervjuerna har jag samlat in en mängd uppgifter om topografiska och kulturhistoriska förhållanden och gamla ord och uttryck som ligger till grund för tolkningarna.

Med hjälp av kartor och fotografier illustreras på många ställen de naturförhållanden som ligger bakom namnbildningarna.

I boken ingår en studie av de huvudleder eller efterleder som ingår i ortnamnen. En del är ännu levande dialektord såsom gärda, lägd, sel och träsk, medan andra endast känns igen från ortnamnen såsom ava, brön, klubb och svid.

En studie av de många nybyggesnamn som tillkom i bygderna under 1700- och 1800-talet visar att hälften av namnen var gamla naturnamn. De övriga var namn där ett element återfinns i äldre naturnamn och resten var nybildade namn som beskriver platsen för nybygget.

Disputationen äger rum fredagen den 12 juni, kl. 10:00 - 12:00, Umeå universitet, Humanisthuset, Hörsal F. Opponent är Inge Særheim, professor, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger, Norge.

Avhandlingen finns publicerad digitalt

Kontakt:

Ulf Lundström, ulfsvedjan@outlook.com, tel. 070-632 40 14

Pressbild

Redaktör: Per Melander