"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-17

Flera Umeåforskare deltar i nationellt rymdmöte i Lund

NYHET Den 23-24 mars 2022 har Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp (SRS) årsmöte. På detta möte deltar ett flertal forskare från olika institutioner vid Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh

Mötet är viktigt därför att här träffas rymdforskare och rymdorganisationer från olika delar av Sverige.

– Mötet är viktigt därför att här träffas rymdforskare och rymdorganisationer från olika delar av Sverige för att utbyta information om forskning, finansieringsmöjligheter och internationella samarbeten, säger Maria Hamrin, docent i rymdplasmafysik vid Umeå universitet och ordförande för Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp, SRS.

Årsmötet är uppdelat i olika ämnesområden inom rymdforskning, såsom olika specialområden inom astronomi, rymdfysik till astrobiologi och astrokemi.  

Umeå universitet bidrar med flera olika presentationer, om rymdväder (Audrey Schillings, Institutionen för fysik), om planeten Mars´ geokemi (Merve Yesilbas, Kemiska institutionen) och om biologiska experiment med mossa och mikrober på rymdstationen ISS ( Natuschka Lee på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, samt Marie Hemon, Anita Sellstedt och Markus Schmid vid Umeå Plant Science Center).

I anslutning till årskonferensen, håller Natuschka Lee även ett tvärvetenskapligt föredrag om biologiska experiment i rymden: Humans and other organisms from Earth in space environments: potentials and risks. Det äger rum inom forskningsplattformen Space Humanities på Avdelningen för idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet. 

SRS samarbetar med Rymdstyrelsen som är Sveriges rymdmyndighet.

Läs hela programmet

Om Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp:

SRS är en sammanslutning av aktiva rymdforskare och rymdtekniker i Sverige med uppgift att verka för en positiv utveckling av svensk rymdforskning. Information, diskussion och samverkan är de tre ledorden för sammanslutningens verksamhet i dess arbete med att främja rymdforskningen, både internt och externt. I denna samarbetsgrupp ingår två forskare från Umeå universitet: Maria Hamrin (ordförande) och Natuschka Lee (företrädare för astrobiologi), samt Johan Fransson vid SLU i Umeå (företrädare för fjärranalys).

För mer information, kontakta gärna:

Maria Hamrin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 36