"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-13

Flera Umeåforskare i grupp om covid-vaccin

NYHET Fyra forskare vid Umeå universitet tar plats i den vetenskapliga referensgruppen för vaccin mot covid-19.

Text: Ola Nilsson

Det är regeringens särskilde utredare av vaccin mot covid-19 som har inrättat en vetenskaplig referensgrupp för att få fördjupad kunskap om de olika vaccinerna och deras underliggande teknologier, om forskningsläget kring framtida vaccinteknologier samt om kliniska prövningar av vacciner, särskilt avseende effekt och säkerhet.

Lärosätena har uppmanats att föreslå deltagare som sedan utredaren har tagit ställning till. Utredaren har nu beslutat att från Umeå universitet till referensgruppen utse:

Niklas Arnberg, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Sven Artur Bergström, Institutionen för molekylärbiologi
Mattias Forsell, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Sven-Arne Silfverdal, Institutionen för klinisk vetenskap

Umeå universitet hör därmed till de lärosäten med störst representation i referensgruppen.