"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-18

Flest pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

NYHET Under våren 2021 gjordes en inventering av möjligheterna för lärare vid alla universitet och högskolor i Sverige att meritera sig pedagogiskt. Den visade bland annat att flest lärare som utnämnts till pedagogiskt meriterade eller excellenta i landet finns vid Umeå universitet, tätt följt av Lunds universitet.

Text: Annica Höglund

Efter inventeringen konstaterades att cirka hälften av alla högskolor och universitet har en pedagogisk meriteringsväg, antingen i anställningsordningen eller som en fristående modell. Vid Umeå universitetet har 284 meriterade och excellenta lärare utnämnts till och med våren 2021. Totalt har över 1000 högskolelärare i Sverige befordrats eller utnämnts baserat på sin pedagogiska skicklighet under de senaste 20 åren.

- Flera lärosäten lyfter fram sina pedagogiska meriteringsmodeller och de utnämnda lärarna som viktiga faktorer i lärosätets kvalitetsarbete inom utbildning. Det är väldigt roligt att se, och förhoppningsvis kan dessa erfarenheter spridas mellan lärosätena, säger Katarina Winka som är en av författarna till rapporten "Pedagogiska meriteringsvägar vid svenska lärosäten". Rapporten släpps i augusti och kommer finnas tillgänglig i publikationsdatabasen Diva.

Utnämningar till excellent lärare vårterminen 2021

Samhällsvetenskaplig fakultet

Erik Domellöf, lektor, Institutionen för psykologi
Carina Granberg, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Annika Manni, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Elin Nilsson, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Conny Tärnklev, adjunkt, Enheten för polisutbildning

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Anna Ida Säfström, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Humanistisk fakultet

Merja Ellefson, lektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Virginia Langum, professor, Institutionen för språkstudier

Utnämningar till meriterad lärare vårterminen 2021

Samhällsvetenskaplig fakultet

Quang Evansluong, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Hans Jörgensen, lektor, Enheten för ekonomisk historia
Ulf Leo, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Karina Lundborg, lektor, Institutionen för socialt arbete
Carina Nyman, adjunkt, Institutionen för socialt arbete
Elisabeth Olivius, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Oscar Rantatalo, lektor, Pedagogiska institutionen
Jonatan Svanlund, lektor, Enheten för ekonomisk historia
Gudrun Svedberg, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Lars Öbrand, lektor, Institutionen för informatik

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Åsa Berglund, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Stefan Johansson, lektor, Institutionen för datavetenskap
Krister Wiklund, lektor, Institutionen för fysik

Humanistisk fakultet

Annika Egan Sjölander, lektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Medicinsk fakultet

Malin Brundin, lektor, Institutionen för odontologi
Felipe Cava, lektor, Institutionen för molekylärbiologi
Anders Eriksson, professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Eva Henje, lektor, Institutionen för klinisk vetenskap
David Lindquist, lektor, Institutionen för klinisk vetenskap
Maria Lundberg, adjunkt, Institutionen för odontologi
Aleksandra McGrath, lektor, Institutionen för klinisk vetenskap
Estelle Naumburg, lektor, Institutionen för klinisk vetenskap
André Nyberg, lektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Birgitta Persson, adjunkt, Institutionen för omvårdnad
Mats Sjöström, lektor, Institutionen för odontologi
Britt-Marie Stålnacke, professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Vill du veta mer om pedagogisk meritering vid Umeå universitet?

Läs om kriterierna för pedagogisk meritering på universitetets intranät för medarbetare.