"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-03

Flexibel utbildning med it-stöd

NYHET Umeå universitet vill fördjupa kopplingen mellan it och utbildning. Som en del i detta har projektet Flexutbildningar drivit på utvecklingen av virtuella utbildningar och ökat it-stöd inom program och kurser på campus.

Projektet Flexutbildningar vid Umeå universitet har pågått sedan 2008 och avslutades nyligen med en konferens då ett stort antal pedagoger och forskare från Umeå och andra universitet samlades för att byta erfarenheter.

Institutionen för Informatik har varit drivande bakom satsningen som sedan starten 2008 finansierat 17 utvecklingsprojekt med fokus på it i utbildningen. Totalt omfattar projekten nästan 4,2 miljoner kronor, och de rymmer allt från nätbaserade matematikkurser och hälsostödjande samtal i virtuell miljö till virtuella miljöer för språkinlärning och virtuella läkemedelsanalyser.

– Det har varit ett superbra projekt som spänner över hela universitetet och det har på ett långsiktigt sätt blivit till stor betydelse för universitetet. Nu ska vi arbeta för att få in detta i den ordinarie verksamheten, sade Anders Fällström, vicerektor, under sitt tal vid avslutningskonferensen.

Projektets syfte har varit att skapa innovativa lärandemiljöer både på campus och virtuellt via internet. Projektet har även haft som mål att göra utbildningar mer tillgängliga, bidra till högre kvalitet samt få fler studenter att söka sig till Umeå universitets program och kurser.

Förutom en presentation av de 17 utvecklingsprojekten innehöll avslutningskonferensen även gästföreläsningar av professor Gunnar Grepperud, Universitetet i Tromsö, och Johan Thorbiörnson, KTH.

Projektledare för Flexutbildning vid Umeå universitet har varit Mikael Söderström och Ulf Hedestig från institutionen för Informatik.

Alla presentationer finns att ladda ned från Flexprojektets hemsida.

Se filmen från konferensen.

Bilden ovan: Vid paneldebatten under Flexutbildningens avslutningskonferens deltog från vänster Andreas Gustavsson, student från systemvetenskapliga programmet i Örnsköldsvik, Johan Thorbiörnson, KTH, Andres Fällman, vicerektor, Anders Norberg, Skellefteå kommun, och Anders D Olofsson, pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Redaktör: Mikael Hansson