"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-29

Flexibilitet i ny apotekarutbildning

NYHET Frihet att röra sig mellan de båda yrkena receptarie och apotekare.Det är grundbulten i det nya apotekarprogrammet som startar vid Umeå universitet i höst.

Bilden: Hanna Fick.

– Vi har velat utforma en utbildning med flexibilitet åt båda hållen, säger Hanna Fick, programansvarig för apotekarprogrammet. Hos oss kan man påbörja en apotekarutbildning och efter tre år ta ut receptarieexamen om man vill. Samma sak om man läst till receptarie och vill gå vidare, då finns möjlighet att läsa i två år till och få apotekarexamen. Det kan man inte göra någon annanstans.

Receptarier arbetar framförallt på apotek, det är oftast dem man möter när man hämtar ut receptbelagd medicin. Apotekare kan arbeta på apotek och lämna ut medicin på samma sätt som receptarier, men har även ett bredare arbetsfält.
De kan till exempel jobba med forskning eller inom läkemedelsindustrin.

Det blir också allt vanligare att apotekare arbetar tillsammans med läkare och sjuksköterskor i vården, bland annat med att se över vilka mediciner äldre patienter ges.

Nära människor

– Det är ett otroligt spännande jobb där man kommer nära människor, samtidigt som man har ett stort ansvar. Både receptarie och apotekare är väldigt kommunikativa yrken. Man måste tycka om att möta människor, att informera och förklara, säger Hanna Fick.

Det nya apotekarprogrammet är femårigt och en naturlig fortsättning på det befintliga nätbaserade receptarieprogrammet som startade vid Umeå universitet hösten 2003. Vid universitetet finns också ett nätbaserat masterprogram i farmaci.

– Receptarier med treårig examen som vill läsa vidare till apotekare ska anmäla sig till masterprogrammet i farmaci och kan på detta sätt läsa in en apotekarexamen, säger Hanna Fick.

Bilden: Två–fem gånger per termin kommer studenterna till Umeå universitet, bland annat för att göra laborationer. Susanna Johansson, Bongkot Preechawai och Maria Tafa på receptarieprogrammet tar blodprov på varandra för att mäta blodsocker.

Inspelade föreläsningar

Liksom de övriga farmacevtutbildningarna ges apotekarprogrammet på nätet. Undervisningen sker via en lärplattform, där allt studiematerial samlas. Alla föreläsningar finns till exempel förinspelade på video.
– Det är en stor fördel, flexibiliteten ökar, säger Hanna Fick. Studenterna kan se sina föreläsningar när de vill och hur många gånger som helst, stanna upp och spola tillbaka. Videoföreläsningarna är ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel.

Varje vecka hålls seminarier där lärare och studenter sitter framför sina datorer och kommunicerar med hjälp av webkamera. Grupparbeten och redovisningar görs på samma sätt, däremellan har studenterna skriftlig kontakt med sina lärare. Två–fem gånger per termin kommer studenterna till Umeå universitet och gör bland annat laborationer och muntliga redovisningar.

Stort intresse

– Många tror att man får mindre kontakt med lärare och kurskamrater på en distansutbildning och är rädda att bli isolerade, men vår upplevelse är att det är precis tvärtom, säger Hanna Fick.

Farmacevtutbildningarna i Umeå har studenter spridda över hela landet.
– Många av våra studenter är av olika skäl bundna till sin hemort och skulle inte ha kunnat plugga överhuvudtaget om inte utbildningen varit nätbaserad.

Apotekarprogrammet ges i samarbete med universitetet i Tromsö, Norge, som är Umeå universitets strategiska samarbetspartner.
– Fjärde året på utbildningen har vi en laboration där inom kursen Läkemedelsformulering. Fokus ligger på hur man gör tabletter och Tromsö har en väldigt fin utrustning för detta, säger Hanna Fick.

Bilden: Farmacevtutbildningarna i Umeå har flera studenter från Norge. En av dem är Hilde Ekeberg, apotekstekniker. När hennes arbetsgivare erbjöd möjligheten att läsa vidare till receptarie på distans tog hon genast chansen.

Intresset för det nya apotekarprogrammet har hittills varit mycket stort.
– Vi får mejl och samtal varje dag, framförallt är det väldigt stort intresse för möjligheten att som receptarie vidareutbilda sig till apotekare, säger Hanna Fick.

Text och foto: Anna-Lena Lindskog

Läs mer om apotekarprogrammet

Redaktör: Anna-Lena Lindskog