"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-15

FlickForsk i samarbete med Umeå Kommun och PotatoPotato Scenkonst på Littfest!

NYHET Den 17-19 mars är det dags för Littfest i Umeå, som är norra Europas största litteraturfestival. Att forskare från Umeå universitet medverkar vid Littfest är mer regel än undantag. UCGS brukar också varje år vara med och arrangera någon programpunkt. Så även detta år. I år är FlickForsk! med och samarrangerar ett panelsamtal med Umeå Kommun och scenkonstkollektivet PotatoPotato från Malmö under rubriken ”Flickrummet: Utopier och skrymslen”.

"Flickors platstagande, utrymme och utsatthet i olika offentliga rum är en fråga som diskuterats i över 30 års tid inom forskningen och ungefär lika länge har det bedrivits en mängd olika projekt som projekt som syftat till att uppmuntra tjejer att ”ta plats” på olika arenor. Att frågan börjar bli gammal, men fortfarande är olöst är intressant i sig självt. Vi har ju dessutom under vintern kunnat se att hur dessa teman återigen hamnat i fokus i media. Jag är därför övertygad om att vi måste arbeta med andra aktörer för att kunna hitta nya sätt att förstå frågor kring flickans rumsliga belägenhet" berättar Bodil Formark som är koordinator för FlickForsk

FlickForsk har därför under en längre tid arbetat med att utveckla kontakterna med både kommunen och kultursektorn för att genom samverkan utveckla den nordiska flickforskningen och dess samhällsrelevans. I december var exempelvis nätverket med och arrangerade ett symposium i Åbo på temat ”Telling Embodied Stories: Girlhood, Memory, and Art” som samlade både forskare och konstnärer. Vid det symposiet medverkade artisten Anna Järvinen med den specialskrivna texten ”Det var inget” samt med en konsert på klubben Dynamo som avslutade symposiet.

"Panelsamtalet på Littfest är på sätt och vis en slags fortsättning på ett arbete som redan pågår, men det här är också första gången som vi, i dialog med Umeå kommun och projektet Frizon, kommit fram till ett mer avgränsat tema som kändes angeläget för samtliga parter. Umeå kommun bedriver ju exempelvis ett arbete med att ta fram och utforma jämställda offentliga miljöer" fortsätter Bodil Formark

Panelsamtalet på Littfest är det första steget i ett längre samarbete som FlickForsk!, Umeå kommun och PotatoPotato Scenkonst håller på att utveckla kring temat ”Flickrummet: Utopier och skrymslen” och som är tänkt att löpa under de närmsta två åren.

"Det känns verkligen jätteroligt att FlickForsk är med på Littfest som verkligen är ett helt fantastisk evenemang. Samarbetet med Umeå kommun och PotatoPotato känns väldigt inspirerande och viktigt. Men i och med att vi också vill göra något med själva formen för ett panelsamtal genom att väva in konstnärliga gestaltningar av två skådespelare från PotatoPotato på temat så är det lite pirrigt. Formexperiment tenderar ju att skapa lika mycket hybris som nervositet" avslutar Bodil Formark

Fakta om panelen ”Flickrummet: Utopier och skrymseln” på Littfest:

Panelen kommer att modereras av Johanna Palmström, chefredaktör på Bang. Bodil Formark kommer bidra med en kort inledning. I panelen medverkar Annelie Bränström Öhman och Maria Strömbäck från FlickForsk, Linda Gustafsson som är jämställdhetsstrateg på Umeå kommun samt Linda Forsell som är konstnärlig ledare på PotatoPotato Scenkonst.

Panelen äger rum fredagen den 18 mars 2016, kl.15.00-15.45 i Tonsalen, Umeå Folkets Hus.

Mer information och biljetter hittar du här:

Littfest

Redaktör: Emma Skog