"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-01

FlickForsk! på konferens om postsocialistisk flickforskning i Moskva

NYHET Bodil Formark, koordinator för FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies vid UCGS, reste nyligen till Moskva för att delta vid en endagskonferens som arrangerades med anledning av att tidskriften "Girlhood Studies. An Interdisciplinary Journal" i våras gav ut temanumret ”Girlhood Studies in Postsocialist Times”. Dagen arrangerades av det The Gorbachev Foundation och Sociologiska studier vid Higher School of Economics där evenemanget också hölls.

För två år sedan gav Girlhood Studies ut sitt första geografiskt baserade temanummer ”Nordic Girls Studies: Current Themes and Theoretical Approaches” med Bodil Formark och Annelie Bränström Öhman som gästredaktörer. Det var mot bakgrund av den erfarenheten som de ryska gästredaktörera Olga Zdravomyslova, forskare och chef för The Gorbachev Foundation och Elena Iarskaia-Smirnova, forskare i sociologi, och tog kontakt med FlickForsk!.

- Vi har på olika sätt funnits med som ett stöd i arbetet med det postsocialistiska temanumret. Men med tiden så har samtalen med våra östeuropeiska kollegor intensifierats framförallt för att det finns fantastiska möjligheter att utveckla forskningsfältet genom komparation av dessa visserligen närliggande länder, men högst skiftande geopolitiska och kulturella kontexter, berättar Bodil Formark

Under dagen i Moskva presenterades temanumrets artiklar vars ämnen spänner över exempelvis flickgestalten i post-kommunistiska filmer i Serbien och Rumänien, ryska tjejers beskrivningar och upplevelser av självförsvar och konstruktionen av ung femininitet i det ukrainska underhållningsprogrammet Queen of the Ball.

- Tack vare att arrangörerna ordnat med en mycket skicklig simultantolk så kunde jag följa med ganska bra i presentationerna och i den ofta livliga diskussionen. Det finns så klart väsentliga skillnader när det gäller flickors livsvillkor i Östeuropa i jämförelse med det nordiska sammanhanget. Men det var ändå slående hur vissa tematiker tycks vara ganska allmängiltiga och återkommande inom forskningsfältet såsom frågor rörande flicktidens olika åldrar, generationstillhörighet, plats, globaliseringens effekter och intersektionalitet, menar Bodil Formark och fortsätter

- Redan innan jag åkte till Moskva så var känslan att det temanummer som nu är klart verkligen är något unikt och väldigt stort både för flickforskningen internationellt och för utvecklingen av fältet i Östeuropa. Den känslan förstärktes under dagarna i Moskva och kanske särskilt betraktat i relation till de minst sagt ansträngda villkor som genusforskning bedrivs under i Ryssland.

Trots dessa villkor så upplevde Bodil att forskarna i Moskva ändå tänker framåt och vad nästa steg skulle kunna vara i utvecklingen av fältet

- En del av dagen ägnades åt presentation och diskussion av idéer till framtida forskningsinsatser. Mitt intryck är att det finns ett stort akademiskt engagemang och ett driv att fortsätta arbeta.

Under dagen höll Bodil också ett föredrag med titeln ”Nordic Girlhoods: Connections, Contrasts and Future Cooperation” i vilket några huvudteman i den nordiska flickforskningen presenterades

- Jag ville samtidigt passa på att nyansera den föreställning som man ofta möter både i internationella sammanhang och i officiella framställningar att Sverige är något slags jämställt paradis för flickor och kvinnor.

Efter hemkomsten från Moskva väntar nu ett arbete med att tänka ut former för framtida samarbeten.

- Både FlickForsk! och det finska flickforskningsnätverket Tyttötutkimusverkosto är givetvis intresserade att hitta vägar för fortsatt samarbete med såväl The Gorbachev Foundation som författarna i temanumret. Vad som rent konkret är möjligt är något som vi nu skall fundera vidare på. En viktig inspirationskälla i det arbetet kommer att vara den rysk-nordiska komparation av tjejgruppsverksamheter som historikern Yulia Gradskova bidragit med i det postsocialistiska temanumret. Vi planerar också att ordna en gemensam session utifrån våra respektive temanummer i samband med att International Girls Studies Association arrangerar sin första stora konferens under nästa år, avslutar Bodil Formark

Läs mer om konferensen på Gorbachev Foundation hemsida

Temanumret ”Girlhood Studies in postsocialist times” av Girlhood Studies. An Interdisciplinary Journal:

International Girls Studies

Redaktör: Emma Skog