"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-04

Föder tvång nytt tvång inom missbruksvården?

NYHET I programmet Kluvet land i Sveriges Radio, P1 sändes nyligen ett avsnitt som handlar om svensk missbruksvård med fokus på LVM-vården (LVM, lagen om vård av missbrukare) och om och hur den fungerar för de individer som hamnar i den. Hör institutionens Robert Grahn kommentera frågan i radioprogrammet.

Robert Grahn disputerade i december -17 på sin avhandling Upprepad behandling - klienter som återkommer i den svenska missbruksvården. Hans arbete fokuserar på klienter som är i behov av behandling vid upprepade tillfällen för sitt missbruk av alkohol eller andra droger. Avhandlingen innehåller fyra delstudier som studerar återkomst i missbruksvård utifrån olika aspekter. I sin forskning har Robert använt sig av dels registerdata för att kunna följa personer över tid, dels data som har samlats in genom strukturerade intervjuer i samband med behandlingar.

I programmet Kluvet land i Sveriges Radio, P1 sändes nyligen ett avsnitt som handlar om svensk missbruksvård med fokus på LVM-vården (LVM, lagen om vård av missbrukare) och om och hur den fungerar för de individer som hamnar i den. Hör Robert Grahn kommentera frågan i radioprogrammet.

Redaktör: Ellinor Gustafsson