"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-08

Fokus på demensfrågan vid statsbesök i Seoul

NYHET Vid ett officiellt svenskt statsbesök av kungaparet och ett antal ministrar och regeringsanknutna personer i Seoul förra veckan anordnade Svenska institutet symposiet "Sweden-Korea Dementia Forum". Helena Lindgren vid Umeå universitet vad en av talarna och hon berättade om teknikstöd för demensvård och diagnostik.

Docent Helena Lindgren, institutionen för datavetenskap, är hemma efter intensiva och upplevelserika dagar i Sydkorea.

På symposiet presenterade hon forskningsresultat och möjligheter med kunskapsbaserade system för både professionella inom vården och den äldre i en hemmiljö med teknikstöd i hemmet, med exempel från våra olika pågående forskningsprojekt. Föredraget mottogs väl av både läkare, sjuksköterskor, forskare, politiker och delegationsrepresentanter. På kvällen vid kungaparets mottagning fortsatte uppmärksamheten.

– Att få förmånen att med hälsoministern för Sydkorea, HM Drottningen och andra personer med olika ledarpositioner i organisationer relevanta för min forskning, föra diskussioner om hur man kan förbättra situationen för dementa och vidareutveckla produkter var verkligen nyttigt och viktigt, säger Helena Lindgren.

Centret där demensdagen hölls är nyligen byggt och invigt med god svensk demens- och äldrevård som förebild (Bucheon Medical Center). Där används ett beslutsstödsystem kallat DMSS-R som Helena Lindgren har utvecklat i ett forskningsprojekt tillsammans med läkare vid Norrlands universitetssjukhus och andra sjukhus.

DMSS-R är ett system som utifrån flera olika diagnostiska kriterier för demensdiagnostik guidar användaren i resonemangsprocessen och analyserar information, och ger en översikt över möjliga diagnoser med olika grad av tillförlitlighet. Det är en vidareutvecklad version av det system Helena Lindgren utvecklade under sina doktorandstudier i samarbete med Sture Eriksson och Gösta Bucht vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

– Avknoppningsföretaget Life Scintel AB som vi startade för några år sedan organiserar kontakter i Sydkorea och andra länder i Asien, och jag har stor nytta av dessa kontakter för att göra utvärderingsstudier och få underlag för fortsatt forskningsarbete och utveckling. Förutom symposiet hade jag möten med sjukhusledning och personal vid Bucheon Medical Center för att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten med hjälp av ny teknik, säger Helena Lindgren.

Båda Sverige och Sydkorea ligger i forskningsfronten kring demensforskning och symposiet satte fokus på olika teman: översiktligt från ett Swedish Brainpower-perspektiv (Swedish Brainpower är ett nationellt nätverk för forskning kring neurodegenerativa sjukdomar), genetik, läkemedel och möjlig bot, omvårdnad, teknologistöd samt vilka satsningar respektive regering gör. Dagen avslutades med en paneldiskussion. Syftet var att hitta beröringspunkter, samarbetsmöjligheter och se vad man kan lära av varandra.

– Jag för min del har fått en väldigt god förståelse för Koreas situation, kulturellt och vad som är möjligt att åstadkomma ur ett tekniskt såväl ur ett samhällsperspektiv. Det kommer att påverka mitt arbete framöver, säger Helena.

Koreansk media har under veckan för statsbesöket, då flera arrangemang ägt rum, nästan uteslutande fokuserat på demensfrågan och tagit tillfället att lyfta fram demensproblematiken i Korea med intervjuer med bland andra Drottningen. Här i Sverige har också i dagarna banbrytande forskningsresultat om vaccinering mot Alzheimers sjukdom presenterats av representanter för Swedish Brainpower, ett forskningsnätverk där också Helena Lindgren ingår.

Bildtext: Docent Helena Lindgren tillsammans med Dr Daein Kang och hans fru vid kungaparets mottagning. Dr Kang var värd för symposiet, fick nordstjärneordern av kungaparet under besöket för hans insatser för äldre- och demensvården i Sydkorea och driver samarbetet med Sverige i demensfrågor.

Länkar:

Webbsida för Swedish Brainpower där nyheter också finns om vacccinet:
http://swedishbrainpower.se/

Läs mer om Helena Lindgrens forskning:
http://www.cs.umu.se/forskning/forskargrupper/uikm/

Redaktör: Ingrid Söderbergh