"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-19 Uppdaterad: 2023-11-09, 10:56

Fokus på hållbara matval i doktorandkurs om sensoriska metoder

NYHET Strategiska medel från Arktiskt Centrum

Den 10–12 maj 2023 deltog Hilde Weiser, Doktorand vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, på en tredagars doktorandkurs i sensorik och matpreferenser vid Köpenhamns Universitet. Resan och kursen möjliggjordes med hjälp av strategiska medel från Arktiskt centrum.

Hilde Weiser är doktorand vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap och den Arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling, samt anknuten forskare till Arktiskt centrum. Hon ansökte om medel för att delta på en doktorandkurs vid Köpenhamns universitet.

Berätta mer om kursen

Weiser berättar att doktorandkursen hette Sensory Evaluation and Food Preferences och gavs under tre dagar vid Köpenhamns Universitet. De tre dagarna på Köpenhamns Universitet var fyllda av intressanta föreläsningar, grupparbeten och möten med såväl andra doktorander som framstående forskare, samt en skriftlig slutinlämning inom sensorik, alltså vetenskapen om sinnesupplevelser.

– Jag deltog som enda doktorand från Umeå Universitet men träffade och knöt kontakter med andra doktorander från flera olika länder och universitet. Jag fick höra om många spännande doktorandprojekt; allt ifrån ätbar gel för äldre med sväljsvårigheter till nya alg-baserade livsmedel och forskning om fläskkött utan bismak. Tillsammans lyssnade vi på föreläsningar om olika intressanta ämnen inom sensorik, såsom hur en måltidssituation kan påverka vad vi tycker om maten, och diskuterade frågor om till exempel hur ändrade konsumtionsvanor kan minska matens miljöpåverkan.

Det var verkligen roligt och otroligt lärorikt att träffa så många framstående forskare inom sensorik

Vad tyckte du om kursen?

Weiser förklarar att kursen vanligtvis ges vartannat år, men att den har haft uppehåll på grund av pandemin. Därför blev hon extra glad när hon upptäckte att hon skulle ha möjlighet att gå kursen denna vår.

– Det var verkligen roligt och otroligt lärorikt att träffa så många framstående forskare inom sensorik, att få möjlighet att lyssna på föreläsningar och ställa frågor under grupparbetena. I en gruppaktivitet fick vi använda våra sinnen för att hitta beskrivande ord för olika produkter gjorda på kikärtor, vilket var väldigt roligt eftersom vi fick testa på en del av den teoretiska kunskapen i praktiken. Vi hade också mycket tid att nätverka med föreläsarna och alla kursdeltagare, bland via gemensamma middagar på två olika restauranger. Det är alltid extra roligt att äta middag och samtala tillsammans med andra människor som är intresserade av smak, doft, ljud, färg och annat som påverkar måltidsupplevelsen!

Vad hade kursen för betydelse för dig som forskare?

– Att få delta på kursen har varit otroligt viktigt för att jag skulle kunna få de grundläggande kunskaper inom sensorik som jag behöver för att kunna fortsätta utvecklas och genomföra mitt doktorandprojekt, förklarar Weiser. Hon fortsätter och beskriver att det var berikande att träffa och prata med de undervisande forskarna under kursdagarna i Köpenhamn.

Vad har kursen för betydelse för Arktis?

På frågan om kursens betydelse för Arktis förklarar Weiser att hennes doktorandprojekt, som ingår i den Arktiska forskarskolan, handlar om hur hållbart ätande kan främjas bland ungdomar i svenska Arktis. Sensorik är genomgående i projektet och en av delstudierna kommer att använda sensoriska metoder för att utvärdera livsmedel som finns i vårt närområde.

– Det jag lärde mig under kursen är av stor betydelse för att jag ska kunna fortsätta designa och genomföra mitt doktorandprojekt, vars syfte förhoppningsvis kan bidra till hållbart ätande i svenska Arktis.

Hilde Weiser
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 30

Om kursen Sensory Evaluation and Food Preferences

Kursen riktar sig framför allt till doktorander som använder eller kommer att använda sensorisk forskning i sitt doktorandprojekt och ger grundläggande kunskaper om teoretiska och praktiska aspekter av sensorik. Årets kurs fokuserade dessutom på mätningar av vad som styr våra matval i olika situationer, specifikt med hänsyn till hur olika situationer och kontexter kan påverka valen av hälsosam och/eller hållbar mat.
Läs mer om kursen (engelska)