"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hilde Weiser

Min forskning belyser vikten av sensorisk nyfikenhet i utforskandet av obekant mat, för att bidra till omställningen till ett resilient livsmedelssystem i svenska Arktis. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Enhet: Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling
Plats
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vad gör jag på institutionen för kost- och måltidsvetenskap?

Jag är doktorand med inriktning sensorik och hållbar matkonsumtion för ungdomar i svenska Arktis. 

Doktorandprojekt

Klimatförändringar och förlust av biologisk diversitet utgör allvarliga hot mot livsmedelssystemet och det är av största möjliga betydelse att livsmedelsproduktionen blir mer resilient och bidrar till miljömässig hållbarhet. En aspekt är att diversifiera vårt matintag, vilket medför att vi kommer att behöva utforska och uppskatta livsmedel med sensoriska egenskaper som kan vara obekanta för oss. I doktorandprojektet Smak för Framtiden kommer jag att arbeta med livsmedel från svenska Arktis som bidrar till biodiversitet och resiliens i det lokala livsmedelssystemet. Eftersom tonårstiden är en viktig del i livet där många matvanor etableras kommer projektet rikta sig till unga i åldern 13-15 år. Bland yngre barn har forskning visat att kreativ interaktion med livsmedel som stimulerar sinnena kan bidra till ökad nyfikenhet på ny mat. Jag vill ta reda på huruvida detta också kan appliceras på ungdomar och hur en sådan aktivitet i så fall skulle kunna utformas genom samskapande med ungdomar!

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen i Måltidsekolog, inriktning Måltidskunskap och Värdskap, från Örebro Universitet och Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, 2019. Jag har även en 1-level-Master i gastronomi med inriktning kreativitet, ekologi och lärande, från University of Gastronomic sciences i Pollenzo, Italy, 2021. 

Prata gärna med mig om:

Hållbar produktion och konsumtion av mat. Jag brinner även för kreativa mat- och måltidsupplevelser med sinnena i fokus. 

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 september 2022

Jag undervisar på flera av institutionens kurser och program, framförallt om hållbarhet i livsmedelssystemet och sociokulturella aspekter av mat och måltider.