"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Hilde Weiser

Hilde Weiser

Min forskning belyser vikten av sensorisk nyfikenhet i utforskandet av obekant mat, för att bidra till omställningen till ett resilient livsmedelssystem i svenska Arktis. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har varit doktorand på institutionen sedan sept-22, med inriktning sensorik och hållbar matkonsumtion för ungdomar i svenska Arktis. 

Klimatförändringar och förlust av biologisk diversitet utgör allvarliga hot mot vårt livsmedelssystem och det är av största möjliga betydelse att livsmedelsproduktionen blir mer resilient och bidrar till miljömässig hållbarhet. En aspekt i detta är att diversifiera vår kost, vilket medför att vi som ätare kommer att behöva utforska och uppskatta livsmedel med sensoriska egenskaper som kan vara obekanta för oss. I doktorandprojektet Smak för Framtiden kommer vi att arbeta med livsmedel från svenska Arktis som bidrar till biodiversitet och resiliens i det lokala livsmedelssystemet. Eftersom tonårstiden är en viktig del i livet där framtida matvanor etableras kommer projektet rikta sig till unga i åldern 13-15 år. Bland yngre barn har forskning visat att kreativ interaktion med livsmedel som stimulerar sinnena kan bidra till ökad nyfikenhet på ny mat. Vi vill ta reda på huruvida detta också kan appliceras på ungdomar och hur en sådan aktivitet i så fall skulle kunna utformas genom samskapande med ungdomar!

Jag har en kandidatexamen i Måltidsekolog, inriktning Måltidskunskap och Värdskap, från Örebro Universitet och Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, 2019. Jag har även en 1-level-Master i gastronomi med inriktning kreativitet, ekologi och lärande, från University of Gastronomic sciences i Pollenzo, Italy, 2021. 

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 september 2022

Jag undervisar på flera av institutionens kurser och program, framförallt om hållbarhet i livsmedelssystemet och sociokulturella aspekter av mat och måltider.