"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-15

Fokus på öppen innovation

NYHET Med fokus på begreppet öppen innovation har forskningsantologin Managing Open Innovation Technologies nyligen publicerats. Medredaktör till boken är professor Mikael Wiberg vid institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Öppen innovation handlar till stor del om företags och organisationers förmåga att samverka med personer utanför den egna verksamheten. Begrepp som öppen källkod och öppna data hör till området. I praktiken kan det exempelvis handla om att en kommun vill göra det möjligt för företag och andra att bygga tjänster utifrån den information som lagras i kommunens databaser.

Sådana initiativ kan ofta utmana traditionella beslutsvägar och arbetssätt inom organisationen, vilket i sin tur är mycket intressant för forskare att belysa.

Nytt forskningsområde

Men även om begreppet öppen innovation blivit allt mer undersökt under de senaste åren är området fortfarande nytt och forskningen befinner sig på ett tidigt stadium. Bara att definiera vad ”öppen” och vad ”innovation” verkligen betyder är ett arbete som forskarna ser som nödvändigt att fördjupa sig i. Den nu aktuella boken Managing Open Innovation Technologies ska ses som ett bidrag till att skissa fram forskningsfältets nuläge.

I bokens avslutande och sammanfattande kapitel The Future of Open Innovation Technologies and Its Management belyser Mikael Wiberg tillsammans med Jenny Eriksson Lundström vad begreppet öppen innovation egentligen handlar om.

Hitta digital mognad

De understryker att vägen till öppen innovation handlar om organisationens förmåga att hitta sin digitala mognad och förstå hur den digitala plattformen som den bygger på ser ut. Vikten av dialog inom organisationen för att finna en gemensam grundsyn påpekas också.

Som forskningsfält är öppen innovation fortfarande i sin linda. Därför betonar Wiberg och Eriksson Lundström vikten av att utveckla hållbara teorier inom området och finna bra metoder för empiriska studier. Den nu publicerade boken ska ses som ett bidrag till detta, eller som författarna uttrycker att man befinner sig i nuläget - ”at the end of the beginning”.

Antologin har tillkommit inom projektet "Open Innovation Frameworks" - ett forskningsprojekt lett av Institutionen för Informatik och Media, Uppsala universitet. Projektet har finansierats av VINNOVA.

Redaktör: Mikael Hansson