"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-03

Folkhälsan i fokus för samarbete mellan Umeåforskare och Indonesien

NYHET En av Umeå universitets starka forskningsmiljöer, enheten för epidemiologi och global hälsa, har fått två Sida-anslag på sammanlagt 4,5 miljoner kronor för samarbeten med Indonesien under ett och ett halvt år. I veckan pågår en gemensam kickoff i Umeå.

Det är två forskargrupper vid enheten som fått varsitt anslag. En leds av forskaren Maria Nilsson och kommer att fokusera på klimatförändringar och hälsa, då särskilt hur hälso- och sjukvården kan arbeta med omställning och anpassning. Hälsosektorn som sådan orsakar betydande utsläpp av växthusgaser. Den behöver också bygga upp en beredskap för att möta hälsokonsekvenserna av klimatförändringar. Gruppen, som också har medlemmar från Västerbottens läns landsting, kommer att samarbeta med svenska och indonesiska forskare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer.

Det finns stora skillnader mellan de båda länderna. Likheter är emellertid stora geografiska avstånd, områden med få invånare och hälsopåverkan från ett ändrat klimat. Därför kommer e-hälsa att vara ett av koncepten i projektet som ett verktyg inom hälso- och sjukvården och vi har mycket att lära av varandra. I projektet är ambitionen att öka kunskapen om digitala system som både kan minska klimatpåverkan och ge kunskap till befolkningen för att öka beredskapen inför hälsokonsekvenser från mer extremt väder och naturkatastrofer.

Internationell rådgivare för projektet är professor Alistair Woodworth som är samordnande huvudförfattare för hälsodelen i FN:s nästa klimatpanelsrapport.

Det andra projektet, som leds av docent Nawi Ng, baseras på FN:s milleniemål utökat med de nya hälsoutmaningarna i Indonesien, till exempel hjärt-kärlsjuklighet, cancer och diabetes.

Sida-anslagen ges för så kallad aktörssamverkan och kärnan i samarbetet är att det ska gagna båda länder och lägga en god grund för fortsatt samverkan.

För mer information, kontakta gärnaforskare Maria Nilsson,tel. 070-349 71 74
e-post maria.nilsson@epiph.umu.se