"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-18

Folsyra - lagom är bäst?

NYHET Folsyra minskar risken för hjärnblödning och hjärtinfarkt men dess roll vid cancer är inte lika tydlig, skriver Bethany Van Guelpen i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 22 september.

Folsyra är en B-vitamin som finns i höga mängder i gröna grönsaker. Många tidigare studier har visat minskad risk för cancer hos personer som äter en folsyrerik kost, men i en av delstudierna i avhandlingen var både höga och låga nivåer av folsyra kopplade till minskad risk för tjocktarmscancer. Personer med nivåer ”mitt emellan” löpte alltså den högsta risken. I en annan delstudie sågs inget tydligt samband mellan folsyra och prostatacancer, men personer med höga nivåer av vitamin B12 – som hjälper folsyran att göra sitt jobb i kroppen – hade en betydligt högre risk att få prostatacancer.

Några stora internationella studier har inte kunnat visa att B-vitamintillskott skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. Det har gjort att många forskare har ifrågasatt detta. Försöken pågick dock under relativt kort tid och baserades på personer som redan hade hjärt-kärlsjukdom. Därför är det fortfarande oklart om ett högt intag av folsyra under många år verkligen kan förebygga hjärt-kärlsjukdom.

Resultaten i avhandlingen visade minskad risk för hjärnblödning och hjärtinfarkt hos personer med högre nivåer av folsyra, vilket stöder antagande om att det finns en skyddade effekt. Blodprover och data i avhandlingen har samlats innan patienterna insjuknade, vilket gör resultaten mer tillförlitliga. Men eftersom det inte går att veta i förväg vilka som kommer att få en viss diagnos, är det viktigt i denna typ av studie att rekrytera så många deltagare som möjligt. I det avseendet är norra Sverige världsledande genom Medicinska biobanken. I Sverige, i synnerhet i Norrland, är folsyrenivåerna i allmänhet relativt låga. Även om vanorna håller på att ändras innehåller kosten fortfarande mycket kött och potatis men lite frukt och grönsaker. Det ger andra möjligheter att studera riskförhållanden vid lågt folatstatus än t.ex. i USA, där berikning av mjöl med folsyra lagstadgades i slutet av 1990-talet.

Bethany Van Guelpen är doktorand vid Inst. för medicinsk biovetenskap, enheten för patologi, tel. 090-785 44 81, epost: bethany.van.guelpen@medbio.umu.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 22 september vid Inst. för medicinsk biovetenskap och Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, och har titeln "Folate in cancer and cardiovascular disease; prospective studies from the population-based Northern Sweden Health and Disease Study".

Disputationen äger rum kl 13.00 i sal Betula, by. 6M, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är prof. Åke Bruce, Livsmedelsverket, Uppsala.

Redaktör: Hans Fällman