"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-29

Fondmiljoner till prostataforskning

NYHET Prostatacancerforskningen vid Umeå universitet får ett tillskott från Prostatacancerfonden. Av totalt åtta miljoner som fonden delar ut 2019 går drygt tre miljoner till projekt vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

De forskargrupper och projekt vid Umeå universitet som beviljas medel är

  • Anders Widmark, Institutionen för Strålningsvetenskaper, 650 000 kronor. Inriktning på TGFß och STAT3 för att förbättra enzalutamidbehandling hos benmetastatisk kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).

  • Eva Samuelsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, 300 000 kronor. Kan en mobilapp underlätta bäckenbottenträning och påverka besvär av urinläckage efter radikal prostatektomi?

  • Jonas Nilsson, Institutionen för Strålningsvetenskaper, 650 000 kronor. Kombination av likvid biopsitekniker för stratifiering av patienter med kastrationsresistent prostatacancer.

  • Marene Landström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, 600 000 kronor. Utvärdera det kliniska värdet av nya potentiella framtida läkemedel och biomarkörer för aggressiv prostatacancer.

  • Marie Lundholm, Institutionen för medicinsk biovetenskap, 300 000 kronor. Immunprofilering och exosomer: Nya biomarkörer eller terapeutiska mål för prostatacancer?

  • Pernilla Wikström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, 650 000 kronor. Betydelse av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av aggressiv prostatacancer.

Till Prostatacancerförbundet