"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-08

För lite träd i svenska vatten

NYHET Fler döda träd i våra vattendrag skulle förbättra fisket och vattenmiljön hävdar Niklas Dahlström, Umeå universitet, i den avhandling han försvarar den 11 februari.

Mängden döda träd i våra vattendrag har mer än halverats som en följd av gångna tiders skogsbruk. Att mer döda träd behövs i skogen vet nästan alla, men vedens betydelse för våra vattendrag är det få som känner till. Veden gör att vattendragens utseende och funktion förändras och det medför en förbättrad livsmiljö för djur och växter. Det bildas mer lugnvatten och djuphöljor i bäckarna och nerfallna löv spolas inte lika lätt iväg. Det betyder mer mat åt insekter och i förlängningen mer fisk och ett bättre fiske.

Jämför man små skogsbäckar med den omgivande skogen så finns det ungefär dubbelt så mycket död ved i bäcken som på land. Det beror till stor del på den långsamma nedbrytningen i bäckmiljön. Stockar som hamnar i vattnet kan ligga kvar där i flera hundra år innan de försvinner. Det positiva är att det krävs relativt små insatser för att förbättra situationen och öka mängden död ved i vattendragen. Det är i huvudsak de allra närmsta träden som slutligen hamnar i vattendragen och dessa ska man gärna spara vid avverkningar. I ett landskapsperspektiv går det endast åt små volymer för att öka mängden död ved i vattendragen.

Undersökningen har utförts i små vattendrag i norrländska barrskogar. Internationellt sett är vi svenskar ganska positivt inställda och ser den döda veden som en naturlig del av vattendragen. I många andra länder anses döda träd vara skräp som måste rensas bort.

Fredagen den11 februari 2005 försvarar Niklas Dahlström, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, samt institutionen för naturvetenskap, Mittuniversitetet, sin avhandling med titeln ”Function and dynamics of woody debris in boreal forest streams”. Svensk titel: Vedförnans funktion och dynamik i boreala skogsbäckar. Disputationen äger rum kl 10.00 i SCA-salen (O102), Kornboden, vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Opponent är Professor Ellen E. Wohl, Department of Earth Recources, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.

E-publicering: www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=425

Niklas kommer från Söderbärke i södra Dalarna men bor numera i Sundsvall.Han nås på:Telefon: 060-148 856
E-post: niklas.dahlstrom@miun.se

Redaktör: Carina Dahlberg