"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-17

Föräldraskap och barndom i institutionella sammanhang

NYHET Docent Limin Gu och Dr. Margaretha Kristoffersson vid Pedagogiska institutionen har tillsammans med docent Gunilla Johansson vid Luleå tekniska universitet varit gästredaktörer för ett temanummer i den nordiska tidskriften Barn.

Alla tre gästredaktörer är aktiva i nätverket Families, Institutions and Communities in Educational Contexts (FICEC) och i samband med ett nätverkssymposium under NERA-konferensen 2012 på Island, fick de uppdraget av tidskriften. Temat i detta nummer är i linje med forskningsinriktningen inom nätverket, som även är knuten till det nordiska nätverket NORNAPE (Nordic Research Network om Föräldrar i utbildning).

Forskning inom området har expanderat en hel del i de senaste åren, men utifrån ett nordiskt perspektiv finns få studier som tar ett bredare angreppssätt i frågor där barn, föräldrar och lärare inom förskolans/skolans område står i fokus.
- Det här innebär att nätverkets arbete har lyfts fram, bidragit till starkare gemensamma forskningsintressen och möjliggjort för framtida samarbeten inom Norden, menar Limin Gu.

Detta nummer syftar till att ge exempel på och synliggöra nordisk forskning kring föreställningar om föräldraskap och barndom i institutionella sammanhang. I numret ingår bidrag från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, varav Pär Isling Poromaa vid Pedagogiska institutionen bidragit med sin artikel ”The school-family relationship in socially divided Swedish lower secondary school”.