"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-16

Förändringar i arkeologi och konstvetenskapsutbildningar

NYHET Umeå universitet har beslutat att lägga ned utbildningarna i Konstvetenskap (kandidatexamen) och Arkeologi (magisterexamen). Beslutet innebär att utbildningarna därmed inte utfärdar examen på respektive nivå.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i sin kvalitetsgranskning funnit brister i utbildningarna. Efter det har lärosätet ett år på sig att korrigera de påtalade bristerna.

UKÄ:s kvalitetssäkring är betydelsefull för att hålla den svenska högre utbildningen på en fortsatt hög nivå. Umeå universitet arbetat därför centralt med ett gemensamt kvalitetssäkringssystem.

– För de enskilda utbildningarna är det viktigaste att så hög andel av lärarnas tid får gå till undervisningsinsatser. I dessa specifika fall har vi haft för små personella resurser för att hinna omarbeta och kvalitetssäkra utbildningarna, säger Per-Olof Erixon, dekan, humanistiska fakulteten.

– Vi har därför valt att på egen hand lägga ner de examensrätter som UKÄ haft synpunkter på.

Konstvetenskap kommer finnas kvar och erbjuda kurser på högskolenivå, samt magister- och masternivå.
– Det enda vi inte kommer kunna erbjuda våra studenter är examenskurser på kandidatnivå. Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har även tillsatt en arbetsgrupp som lagt upp en strategi för Konstvetenskapens fortsatta utveckling.

– Det måste dock få ske i den takt som ämnets personella resurser tillåter.

Vad gäller arkeologi finns två inriktningar på magister- och master-nivå: arkeologi och miljöarkeologi. Där tas den ena av dem bort, magisterexamen i arkeologi, och "allt krut” läggs på master-nivån i miljöarkeologi.

Studenter vid Umeå universitet kommer således även i fortsättningen kunna ta ut alla examensnivåer i arkeologi, men inte ha lika stor valfrihet i valet av utbildningsinriktining. På kandidatnivå erbjuder Umeå universitet även fortsättningsvis utbildning i ämnet arkeologi.

Studenter som redan påbörjat sin utbildning i de respektive ämnesområdena, innan beslutet fattades, kommer att ha rätt att slutföra sin utbildning.

Kontakt:

Per-Olof Erixon, dekan, humanistiska fakulteten, per-olof.erixon@umu.se, tel. 070-550 85 05

Redaktör: Per Melander