"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-24

Förändringar i hjärnans signalering bakom störd ägglossning

NYHET En injektion av den kroppsegna substansen allopregnanolon påverkar de hormoner som styr ägglossningen. Hos kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom, ett tillstånd som ofta innebär störd ägglossning, syns däremot ingen påverkan, men en förhöjd grundnivå av allopregnanolon. Det skriver Helena Hedström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 2 december.

Helena Hedström.

När det kvinnliga könshormonet progesteron bryts ned i kroppen bildas allopregnanolon. Det har en mycket stark effekt på GABA-systemet (GABA = Gamma-AminoButyric Acid, på svenska gammaaminosmörsyra, signalsubstans i ett av hjärnans signalsystem), vilket är inblandat i flera av hjärnans funktioner – bland annat regleringen av menscykeln och ägglossningsfunktionen. Man känner till att kroppens nivåer av allopregnanolon stiger när man är utsatt för stress och att stegrade nivåer också ses vid ätstörningar. Både hos stressade kvinnor och hos de med ätstörningar kan menscykelrubbningar och störd fruktsamhet ses.

Studien är gjord med doser av allopregnanolon som ger koncentrationer i kroppen som under graviditet. Doserna är högre än vad vi normalt ser under en menscykel eller vid stress och ätstörningar. Trots detta är det intressant att spekulera i om förändringar i allopregnanolonnivåerna i kroppen kan representera en länk mellan den menscykelrubbning och störd fruktsamhet som kan ses i dessa speciella fall. Hos kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom gav dock inte injektionen med allopregnanolon någon ytterligare påverkan. Det verkar således finnas olikheter i GABA-systemets funktion och känslighet mellan friska kvinnor och de med polycystiskt ovarialsyndrom.

Helena Hedström (född Pålsson) är uppvuxen i Sundsvall. Hon tog läkarexamen vid Umeå universitet 1995 och är nu specialist i gynekologi. Hon arbetade 1995-2001 på Gällivare sjukhus, och sedan 2001 på kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Kontakta henne gärna på090-785 04 53
helena.hedstrom@obgyn.umu.se

Fredag 2 december försvarar Helena Hedström, Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, sin avhandling med titeln GABA-steroideffekter hos friska försökspersoner och kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom (Engelsk titel: GABA-steroid effects in healthy subjects and women with polycystic ovary syndrome).
Disputationen inleds klockan 13.00 i Bergasalen, hus 27 (kvinna-barn-onkologihuset), Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Ian Milsom, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-49375

Redaktör: Bertil Born