"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-18

Förankra regionaliseringen i Norrland bättre hos medborgarna

NYHET En tydligare demokratisk förankring måste till om regioner ska kunna bildas i norra Sverige. Det säger forskare från de tre nordligaste universiteten, som idag presenterar sin slutrapport om regionalisering i norra Sverige.

- Norrlänningarna har en stark gemensam identitet och klara uppfattningar om hur landsändan bör utvecklas. Förutsättningarna för nya regioner är goda, men för att regionerna skall bli kraftfulla måste medborgarna bli mer delaktiga i dem, säger projektledare och professor Anders Lidström vid Umeå universitet.

Idag är många norrlänningar tveksamma till att inrätta nya regioner. I Norrbotten är motståndet påtagligt, medan det starkaste stödet för nya regioner finns i delar av Västernorrland och Jämtland. Medborgarna i alla norrlandslän tror dock att större regioner skulle göra Sverige mer konkurrenskraftigt.

Forskningsprojektet om norrländsk regionalisering har finansierats av de fyra nordligaste landstingen, men forskarna svarar själva för alla analyser och resultat. Projektet är ett samarbete mellan forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet.

Slutrapporten Kan norra Sverige regionaliseras? Beslutsprocesser och medborgarperspektiv kan beställas från Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 901 87 Umeå eller genom att skicka e-post till christina.bostrom@pol.umu.se. Boken kostar 100 kr (inkl moms).

Rapporten kan även laddas ner från projektets hemsida där du även hittar mer information om projektet:
http://www.pol.umu.se/regionstudie

För mer information kontakta: Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
E-post: anders.lidstrom@pol.umu.se
Telefon: 090-786 61 81, 070-691 32 99

Redaktör: Eva Stoianov