"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-23

Förbättrad matematikinlärning i fokus på Matematikbiennalen 26-27 januari

NYHET Hur kan svenska elever bli bättre i den internationella konkurrensen när det gäller matematikkunskaper. Vad säger forskare, lärare och utbildningsminister Jan Björklund? Konferensen hålls i år på Umeå universitet.

Omkring 2 500 lärare, skolledare, lärarutbildare och forskare är samlade på biennalen för att diskutera och lära sig mer om det senaste inom matematik och matematiklärande. Under fredagen håller även utbildningsminister Jan Björklund ett föredrag i Aula Nordica, klockan 9.45 - 10.45. Moderator är Sverker Olofsson, hedersdoktor vid Umeå universitet.

– Jag är väldigt glad över att Umeå universitet får stå som värd för en konferens som lockar ett så stort antal människor som dagligen jobbar med matematik och matematiklärande. Det är väldigt viktigt för eleverna, skolan och landet att matematikkunskaperna blir bättre, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Efterfrågade kunskaper

Hon fortsätter med att understryka vikten av god utbildning och forskning.– Både den utbildningsvetenskapliga forskningen och den nya lärarutbildningen, som Umeå universitet satsat mycket på att utveckla, är viktiga förutsättningar när det gäller att skapa aktiva, nyfikna, vetgiriga elever och ge lärarna de rätta verktygen. Ska vi även i fortsättningen vara en nation som i mycket lever på innovationer och nya landvinningar, ett land som också kan bidra till att lösa globala utmaningar som exempelvis miljöförstöring, krävs det allt fler som besitter avancerade matematiska kunskaper.
Matematikbiennalens program är fullspäckat, under de två dagarna hålls 225 föreläsningar och workshoppar samt ett 50-tal idéutställningar, föreläsningar av både nationella och internationella föreläsare.

Svenska elever halkar efter

OECD:s senaste PISA-undersökning som publicerades i december 2010 visade att de bästa matematikkunskaperna finns hos elever i Shanghai följt av Singapore, Hongkong, Sydkorea, Taiwan och Finland. Svenska elever ligger på en genomsnittlig nivå, på plats 25, närmast efter Polen.
Som jämförelse kan också nämnas att i Shanghaiprovinsen i Kina nådde 27 procent av eleverna upp till den högsta nivån som kännetecknas av ”avancerade matematiska kunskaper för att lösa komplexa problem.”. I Sverige var motsvarande andel två procent. Jämfört med samma undersökning för tre år sedan har de svenska resultaten försämrats överlag.

Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik

Vid Umeå universitet finns Sveriges största forskningsgrupp inom matematikdidaktik, matematikinlärning. Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik, UFM,
är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander och lärare från skola och högskola. Forskningen är tillämpningsinriktad i meningen att den syftar till att stödja utvecklingen av lärande, undervisning, läromedel, prov, styrdokument och liknade.

Ett av forskningsprojekten leds av Torulf Palm.
– Ett av målen med projektet är att bättre förstå hur fortbildning av lärare kan utformas för att ge tillräckligt stöd för lärare att kunna använda så kallad formativ bedömning på ett effektivt sätt i sin undervisning. Formativ bedömning har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att öka elevers lärande. I projektet får lärare tillgång till ett omfattande fortbildningsprogram, berättar Palm.

Formativbedömning karaktäriseras av att information om vad eleverna lärt sig, och inte lärt sig, kontinuerligt tas fram och sedan används av lärare och elever för att bättre anpassa undervisningen efter elevernas lärandebehov.

– Elever och lärare arbetar också mot en gemensam tolkning av lärandemålen, och positiv och konstruktiv feedback ges för att komma närmare dessa mål. Elever ges konkret stöd för att vilja, och kunna, vara aktiva delägare i sitt lärande. Det saknas ännu en stabil forskningsgrund för hur stödet för lärarna bör utformas, det är det som vi hoppas kunna förbättra, konstaterar Torulf Palm.

Kontaktpersoner:Torulf Palm, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik, Umeå universitetMobil: 070-225 38 34
Det går också bra att kontakta några av de lärare som deltar i forskningsprojektet:

Ulrica Blomstedt, klass 4a Böleängsskolan
Mobil: 0730-658 223

Lena Åkersten, klass 4 Ersmarks skola
Mobil: 070-344 78 48

Mer information, program, forskningsprojekt
Media är välkomna att närvara vid alla föreläsningar. Pressbrickor finns att hämta vid informationsdisken i Universum.

Redaktör: Carina Dahlberg