"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-16

Förbättrade metoder för att spåra kemiska stridsmedel

NYHET Raja Subramaniam försvarar sin doktorsavhandling i kemi den 25 maj vid Umeå universitet och den behandlar förenklade analysmetoder för nedbrytningsprodukter från kemiska stridsmedel.

Kemvapenkonventionen (CWC), är ett internationellt avtal som övervakas av ”Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons”. Detta kontrollorgan organiserar ett nätverk av kemiska laboratorier som arbetar för att påvisa brott mot konventionen. År 2011 hade 188 stater som representerar 98 procent av världens befolkning anslutit sig till denna konvention.

Konventionen förbjuder användning och tillverkning av kemiska vapen och reglerar destruktion av befintliga lager av otillåtna kemikalier. Metodutvecklingen på området är en kontinuerlig process eftersom antalet kemikalier som ryms under konventionen är i det närmaste oändlig.

Raja Subramaniam presenterar förbättrade metoder för analys av nedbrytningsprodukter från nervgaser. Metoderna behandlar nya derivatiseringstekniker och en ny metod för att med kemisk analys erhålla en, jämfört med tidigare metoder, mer detaljerad strukturinformation. Huvudsakligen har han använt sig av kromatografiska separationstekniker och masspektrometri i sitt forskningsarbete.

– Mina utvecklade metoder har potential att signifikant effektivisera analysen av kemiska ämnen relaterat till Kemvapenkonventionen, säger Raja Subramaniam.

Raja Subramaniam är född och uppväxt i Malaysia. Han har en masterexamen i kemi och inledde sitt doktorandarbete 2008 inom området analys av kemiska stridsmedel vid Totalförsvarets Forskningsinstitut i Umeå i samarbete med Umeå universitet.

Finansiellt stöd har erhållits från Malaysias regering och Svenska försvarsdepartementet.

Om disputationen:

Fredagen den 25 maj försvarar Raja Subramaniam, kemiska institutionen samt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), sin avhandling med titeln: Simplified Routines for Sample Preparation and Analysis of Chemical Warfare Agent Degradation Products. Svensk titel: Förenklad provpreparering och analys av nedbrytningsprodukter från kemiska stridsmedel. Disputationen äger rum kl 9.00 i sal KB3B1, KBC-huset vid Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Professor Paula Vaninnen, Direktör för VERIFIN (Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention), Helsingfors universitet, Finland.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54639

För ytterligare information, kontakta gärna:

Raja Subramaniam, kemiska institutionen och FOI Telefon: 090-10 68 28
E-post: raja.subramaniam@foi.se, raja.subramaniam@chem.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh