"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-21

Förbättrade metoder för behandling av hjärntumörer med genterapi

NYHET En speciell typ av adenovirus som normalt infekterar chimpanser är särskilt lämpad att använda som s. k. vektor för behandling av hjärtumörer med genterapi. Det visar en inventering av olika virus som Johan Skog gjort i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 25 november.

Den forskargrupp Johan Skog ingår i har arbetat med att utveckla en ny metod för behandling av en hjärntumör som kallas gliom, vilken är den vanligaste primära hjärntumören hos vuxna. En primär hjärntumör är en tumör med ursprung i hjärnans vävnader. Gruppen har analyserat en rad olika typer av adenovirus (ett vanligt luftvägsvirus) och undersökt hur effektiva de är på att infektera olika hjärntumörceller. Detta kan utnyttjas för en behandlingsform som kallas genterapi.

Ett av de virus man funnit speciellt lämpat för genterapibehandling av gliom är ett adenovirus som normalt infekterar chimpanser. Genterapi är en ny metod man hyser stort hopp till för att i framtiden kunna behandla en rad sjukdomar där man vet att sjukdomsbilden uppkommer genom en defekt gen. Med genterapi sätter man in en eller flera gener som kan ersätta den defekta genen i kroppens celler eller på annat sätt behandla sjukdomen. Man hoppas att genterapi kan förbättra behandlingen av en rad olika sjukdomar som blödarsjuka, immunbristsjukdom och hjärt-kärlsjukdom men även som vaccin mot infektionssjukdomar och behandling av cancer.

Ofta använder man sig av ett virus som bärare av den gen man vill föra in i cellerna. Dessa virus är modifierade så att de blir ofarliga och inte kan orsaka sjukdom, men fungerar som en målsökande robot som kan nå in i cellernas kärna där genens funktion aktiveras. Dessa modifierade virus kallas vektorer och beroende på vilken gen man har satt in i vektorn kan man uppnå olika effekter, tex att tumörceller stängs av och dör. Eftersom det nämnda adenoviruset inte förekommer naturligt bland människor kan man använda det som transportör av gener, s. k. vektor, utan att immunförsvaret förhindrar effekten av behandlingen.

Dessutom är detta virus väldigt effektivt då det gäller att infektera och föra in gener i hjärntumörceller. För att genterapi ska fungera på ett bra och säkert sätt krävs att man förbättrar de vektorer som används idag. Fynden i avhandlingen kan förhoppningsvis leda till en effektivare genterapi för behandling av hjärntumörer, men även andra applikationer där genterapi med adenovirus har visat sig av värde.

Johan Skog är verksam vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, virologi, Umeå universitet. Han nås på telefon 090-785 28 99 eller e-post Johan.Skog@climi.umu.se. Fredag 25 november försvarar Johan Skog, Institutionen för klinisk mikrobiologi, virologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”The quest for new improved adenovirus gene therapy vectors against glioma tumours”. Svensk titel: Utveckling av nya förbättrade adenovirus genterapivektorer för behandling av gliom.

Disputationen äger rum kl 09.00 i Lion-salen, byggnad 7, onkologen, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Dr Stephan Kochanek, Division of Gene Therapy, University of Ulm, Ulm, Tyskland. 

Redaktör: Bertil Born