"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-19

Fördjupat samarbete med Tromsö

NYHET Umeå universitet fördjupar sitt samarbete med Universitetet i Tromsö. I går undertecknade universitetens rektorer ett nytt avtal. Fyra nya fokusområden ska komplettera samarbetet mellan de strategiska samarbetsparterna.

– Vi har haft ett väldigt givande samarbete med Universitetet i Tromsö de senaste två åren. Nu vill vi förstärka banden ytterligare och tar avstamp i fyra angelägna områden som vi har identifierat, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, som undertecknat det nya avtalet tillsammans med Jarle Aarbakke, rektor vid Universitetet i Tromsö.

De fyra fokusområdena är arktis, idrott och friskvård, lärarutbildning samt universitetsadministration. Inom det arktiska området bedriver båda lärosätena framgångsrik forskning och utbildning inom bland annat samiska studier och nordliga studier. – Vi har liknande förutsättningar när det handlar om klimat, geografi, naturresurser och befolkning, inte minst när det handlar om vårt samiska urfolk. Genom samarbetet kan vi ta vår forskning och utbildning ännu längre, säger Lena Gustafsson
Hon poängterar att ett fokus nu också kommer att riktas mot att utveckla energi- och miljöfrågor i norr, bland annat kopplat till den verksamhet som Umeå universitet har i Kiruna.

Inom området idrott och friskvård har Universitetet i Tromsö planer på att inrätta en idrottshögskola med nordligt fokus. De är därför intresserade av att ta del av hur Umeå universitet arbetar med sin pågående idrottssatsning. Inom lärarutbildning handlar det bland annat om diskussioner om verksamhetsförlagd utbildning och internationalisering, men också former för utbildningsvetenskapliga samarbeten inom forskning och forskarutbildning.
– Tromsös modell med särskilda universitetsskolor verkar mycket intressant och ligger i linje med våra visioner att stärka lärarutbildningen, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

För området universitetsadministration är siktet inställt på att utveckla administrationen med bland annat utbyte av personal.

Det första samarbetsavtalet undertecknades 2010 med syfte att höja kvaliteten inom forskning, utbildning och samverkan. Parallellt med denna satsning har Umeå universitet och Universitetet i Tromsö också skapat ett nytt trepartsamarbete med universitetet i Archangelsk inom juridik, bioteknologi/bioprospektering och farmaci. Detta är områden där Umeå universitet och Universitetet i Tromsö sedan tidigare bedriver framgångsrika samarbetsprojekt.

PressbildFoto: Torbein Kvil Gamst

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet Telefon: 090-786 53 50
Mobil: 073-079 42 91

Anders Fällström, vicerektor Telefon: 090- 786 66 28
Mobil: 070-493 85 27

Redaktör: Karin Wikman